Dr. Deres Petronella PhD    
tudományos főmunkatárs
Büntető Jogtudományok Osztálya     

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 Főbb kutatási területek/témák 

» erőszakos bűncselekmények, erőszakos bűnözés
» alkohol és bűnözés


 Főbb kutatások/projektek 

2020 Az elkobzás vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon, valamint a polgári jogi igény fedezetét képező, külföldön fellehető vagyon biztosítása
  A digitális térben megjelenő devianciák
2019   Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai, a kizsákmányolás büntetőjogi, kriminológiai és szociológiai értékelése
2016   A cyber-bűnözés egyes hazai és nemzetközi megjelenési formái, szabályozási kísérletek
2015   • Az uzsora-bűncselekmény gyakorisága (Btk. 381. §) és a Btk. 381. § (4) bekezdésében meghatározott korlátlan enyhítés bevezetésének hatása
   • Alkohol és (erőszakos) bűnözés
   • A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények összehasonlító elemzése hazánkban és egyes angolszász országokban
   • A megbízhatósági vizsgálatok szabályozása az Európai Unió egyes tagállamaiban
2014  • A testi sértés bűncselekményének egyes szabályozástörténeti kérdései


 Kiemelt publikációk 

1.   Deres Petronella: Az emberkereskedelem és a kényszermunka bűncselekményének egyes büntetőjogi kérdései I.
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 30–49. o.
2.   Deres, Petronella – Windt, Szandra: The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania
Archiwum Kryminologii, 1/2020., 22 p.
3.   Deres Petronella: Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről egy OKRI-kutatás tükrében
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 142–167. o.
4.   Deres Petronella – Harangozó Attila (szerk.): Büntetőjog II. Különös Rész
Patrocinium Kft., Budapest, 2016
5.   Deres Petronella: Internetes bűnözés
In: Tóth András (szerk.): Technológia jog: Új globális technológiák jogi kihívásai. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2016, 243–250. o. [Acta Caroliensia Conventorul Scientiarum iuridico-Politicarum (XV) 15.]
6.   Deres Petronella – Böcskei Elvira: Saját tőke vizsgálata – fizetésképtelenség versus csődbűntett?
Glossa Iuridica, 2015/1–2., 240–260. o.
7.   Deres Petronella – Domokos Andrea: Crimes committed under the influence of alcohol in the Hungarian criminal code’s general section
In: Ombretta Di Giovine (ed.): Da Archivio Penale: Fascicolo n. 1. PLUS-Pisa University Press, Pisa, 2014, pp. 1–9.
8.   Deres Petronella: „Büntetőjogi csodaszörny” versus emberölés kísérlete
In: Deres Petronella – Homicskó Árpád (szerk.): Studia in honorem Lajos Kovács 65. De iurisperitorum meritis, 9. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2014, 89–107. o.
9.   Deres Petronella: Az alkoholfogyasztás és a személy elleni erőszakos bűncselekmények kapcsolatát befolyásoló tényezők
Rendészeti Szemle, 2010/5., 57–67. o.
10.   Deres Petronella – Kis Norbert: Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet magyarázata
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2008, p. 576


 Szakmai tapasztalat, pozíciók 

2015–    Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztálya – tudományos főmunkatárs
(2014–2015) tudományos munkatárs
2013/2015   Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék (KRE ÁJK BBBT) – tanszékvezető
2012/2013   KRE ÁJK BBBT – mb. tanszékvezető
2010   KRE ÁJK – mb. dékánhelyettes
2009/2020   KRE ÁJK BBBT – egyetemi docens
2007/2009   KRE ÁJK BBBT – egyetemi adjunktus
2006/2007   BCE Közigazgatástudományi Kar – mb. oktató
2004–   Bűnmegelőzési Akadémia – oktató
2001/2007   KRE ÁJK BBBT – egyetemi tanársegéd


 Tanulmányok 

2008    PhD fokozat
Deák Ferenc Doktori Iskola, Miskolci Egyetem
Értekezés címe: Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűncselekményekre
2001   jogász
Miskolci Egyem Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút 

2014    Erasmus oktatói mobilitás ösztöndíj,
Università degli Studi di Foggia, Foggia, Olaszország


 Szakmai elismerések, díjak 

2013   Dr. Dobos János Bronz Emlékérem
(Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete által alapított emlékérem)
2011   XXX. OTDK Jubileumi Emlékérem
(Országos Tudományos Diákköri Tanács által alapított emlékérem)
2010   a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevele
2008   a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsának Emléklapja
2003/2015    Elismerő Oklevelek (OTDK pályamunka-témavezetések), kb. 15 db


 Oktatási tevékenység 

Lásd: Szakmai tapasztalat, pozíciók cím alatt.


 Tudományos tagság, tisztség 

2013–   KRE ÁJK – Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete – kapcsolattartó
2012–   Nemzeti Tehetség Program, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – pályázatértékelő
2012–   Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum c. folyóirat Szerkesztőbizottsága – tag
2005/2012   Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam- és Jogtudományi Szekció – titkár
2011–   Pro Futuro c. folyóirat Tanácsadó Testülete – tag
2005/2009    Magyar Kriminológiai Társaság – titkár


 Nyelvismeret 

angol (középfok)
német (középfok)
spanyol (alapfok)

 

 


 

konyv    PUBLIKÁCIÓK   (Magyar Tudományos Művek Tára)   

 


 

ebook    KÖNYVEK    

 


 

konferencia    ELŐADÁSOK, KONFERFENCIÁK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

február 28. (kedd)
17:00–19:00


Emberi jogi védelem Európában

online kerekasztal-beszélgetés


az MKT Viktimológiai Szekciója,

az OKRI és az NKE 
közös szervezésében

Részletek

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. március 17. péntek, 11:45:40.