Nyomtatás

 

 

Archívum

  2020  2015        2010
  2019  2014 2009
  2018  2013 2008
  2017 2012 2007
2021       2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2021. évi munkaterve


Az Intézet által kezdeményezett kutatások

1.

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény dogmatikai kérdései és jogalkalmazási dilemmái
  Kutatók: Barabás Tünde (kutatásvezető), Csapucha Bernadett

2.

A kiskorú sértett védelmét szolgáló eszközök a magyar büntető igazságszolgáltatásban
  Kutatók: Kiss Anna (kutatásvezető), Csapucha Bernadett

3.

A kibertérrel összefüggő bűncselekmények sajátosságai Magyarországon
  Kutató: Deres Petronella

4.

A gyógyszerhamisítás elleni fellépés büntetőjogi eszközei
  Kutató: Kármán Gabriella

5.

Az új büntetőeljárási törvény elméleti és gyakorlati kérdései
  Kutató: Kiss Anna

6.

A pedofília kapcsolata a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel
  Kutató: Virág György (kutatásvezető), Szabó Judit

7.

A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében
  Kutatók: Kármán Gabriella (kutatásvezető), Kó József

8.

A természeti katasztrófák és a járványok hatása a családon belüli erőszak alakulására: a változások kriminológiai jellemzői, a megelőzés és kezelés lehetőségei
  Kutatók: Virág György (kutatásvezető), Szabó Judit

9.

Közlekedés és természetvédelem
  Kutatók: Mészáros Ádám (kutatásvezető), Tilki Katalin

10.

Kétségesség és bizonyosság a büntetőjogban
  Kutató: Mészáros Ádám

11.

Increasing Mutual Trust and Transparency Cultural Goods Trade (sikeres pályázat esetén)
  Kutatók: Kármán Gabriella (kutatásvezető), Farkas Krisztina

12.

A fogyatékkal élők és az idősek áldozattá válásának kockázatai a bentlakásos intézetekben és egyéb, zárt intézményekben
  Kutató: Bolyky Orsolya

13.

 Az időskori kriminalitás jellemzői
   Kutató: Ritter Ildikó

14.

 A rablások empirikus vizsgálata
   Kutató: Nagy László Tibor

15.

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata
   Kutató: Solt Ágnes

16.

A kapcsolattartás mint reintegrációs eszköz vizsgálata
   Kutató: Solt Ágnes

17.

A COVID pandémia elsődleges és másodlagos társadalmi hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a bűnözés egyes formáira
   Kutatók: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Sárik Eszter

18.

Kapcsolati erőszak a joggyakorlat tükrében (érvényesülés, hatályosulás)
   Kutató: Garai Renáta

19.

A szülő sérelmére elkövetett emberölés szociológiai hátterének vizsgálata
Kutató: Solt Ágnes

20.

Visszaélés teljesítményfokozó szerrel
Kutató: Ritter Ildikó

21.

A családon belüli erőszak és a rendszer válaszai. Gyermekbántalmazás
Kutató: Solt Ágnes

22.

A 2015-ben kezdődött nemzetközi menekültválság és az arra adott társadalmi reakciók rendszerszerű vizsgálata nemzetközi és hazai jogi, valamint kriminológiai szempontból
Kutató: Póczik Szilveszter

23.

A személyes indítékú zaklatás társadalmi percepciói
Kutató: Sárik Eszter

24.

A gyermekprostitúció kriminológiai, szociológiai jellemzői
Kutató: Windt Szandra

25.

Rendészeti modellek az emberkereskedelem elleni fellépés hatékonyságának növelése érdekében
Kutató: Windt Szandra

26.

Az áldozat-azonosítás és a kizsákmányoló szervezetek feltárása a szexuális és munkacélú kényszermunka modelljének felszámolása érdekében (INVERT) (nemzetközi pályázat sikere esetén)
Kutató: Barabás Tünde, Windt Szandra

 

Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások


     1. A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások


I. 2020-ban kezdeményezett kutatás:

27.

Az elkobzás vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon, valamint a polgári jogi igény fedezetét képező, külföldön fellelhető vagyon biztosítása
  Kutató: Deres Petronella

 
II. 2021-ben kezdeményezett kutatások:

28.

A leplezett eszközök eredményének bizonyítékkénti felhasználhatóságának korlátai a hazai bírói gyakorlatban
  Kutató: Farkas Krisztina

29.

Az iratok megismeréséhez fűződő jog korlátozása az Európai Unió Bíróságának jogértelmezése alapján
  Kutató: Farkas Krisztina

30.

Az állatok büntetőjogi védelmének kérdései
  Kutató: Tilki Katalin

31.

A rendőrség hivatásos állományú tagjai által elkövetett hivatali bűncselekmények kriminológiai jellege
  Kutató: Kó József

32.

A 2018. július 1. napját követően lefolytatott közvetítői eljárásokban kötött megállapodások elemzése
  Kutatók: Garai Renáta

33.

A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai, illetve szociológiai háttere
   Kutatók: Barabás Tünde (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Windt Szandra

34.

A büntetőeljárási cselekvőképességgel nem rendelkező sértettek ügygondnoki képviseletének hatékonysága a büntetőeljárásban
   Kutató: Kiss Anna

35.

Részvétel a Corruption risks? Risks of Corruption? (Hercule pályázat) kutatás megvalósításában (2021. január 1. – 2022. április 30.)
   Kutatók: Kerezsi Klára, Farkas Krisztina, Windt Szandra

 

     2. A megyei főügyészségek által kezdeményezett kutatások

36.

Pirotechnikai eszközök jogellenes használata sportrendezvényeken
  Kutató: Nagy László Tibor

       
      
 

Együttműködés keretében megvalósuló feladatok


Az Állami Számvevőszék és a Legfőbb Ügyészség Kiemelt, Korrupciós és Szervezett Bűnözés Elleni Ügyek Főosztálya által kezdeményezett kutatás

37.

A büntetőjogilag értékelhető korrupciós cselekmények indikátorai.
II. szakasz: Az ügyészségre kerülő ügyek indexeinek kidolgozása
  Kutatók: Kerezsi Klára (kutatásvezető), Kó József