Nyomtatás

 

 

foto  

Dr. Garai Renáta LL.M  
tudományos munkatárs
adatvédelmi megbízott


Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály     

Tel.: +36-1-356-7566/138.
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


  Főbb kutatási területek/témák  

»  Kapcsolati erőszak
» Hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekmények
» Gyermekvédelem
» Bűnmegelőzés, áldozatvédelem


  Főbb kutatások/projektek  

2020   A tartási kötelezettség elmulasztása bűncselekmény (Btk. 212. §) elméleti és aktuális kérdései
2020   A bűnismétlés okai és megelőzésének lehetőségei a családon belüli erőszak, különösen a partner sérelmére elkövetett élet és testi épség elleni bűncselekmények esetén
2019   A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak bűntettének megítélése az országos gyakorlatban, különös tekintettel a "szexuális cselekmény" és a "kényszerítés" fogalmára
2019   A kapcsolati erőszak felderítésének és vizsgálatának kérdései
2018   A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata
2018   A végleges hatályú járművezetéstől eltiltás előfordulásának gyakorisága a bírói gyakorlat alapján a közlekedési bűncselekmények miatt indult ügyekben
2018    Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások felderítésének és bizonyításának tipikus nehézségei és célravezető módszerei
2017   A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének minősítési és elhatárolási kérdései


  Kiemelt publikációk  

1.   Garai Renáta: Nemzetközi törekvések a családon belüli erőszak elleni büntetőjogi védelemre – a távcső túloldalán: Ausztria és Szlovákia
Külügyi Műhely, 2020/1.,126–145. o.
2.   Garai Renáta: A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 56. OKRI, Budapest, 2019, 30–47. o.
3.   Garai Renáta: Nemcsak a testnek fájhat! A családi erőszak elleni büntetőjogi védelem lehetőségei
Jog és Állam, 2019/24., 131–137. o.
4.   Domokos Andrea – Garai Renáta: A bűnözés és a büntető igazságszolgáltatás áldozatai
Glossa Iuridica, VI. évfolyam, 2019/3–4., 9–22. o.
5.   Garai Renáta: A fátyol túloldalán: szeretet vagy kilátástalanság?
KRE-DIt, 2018/2.
6.   Garai Renáta: Családi erőszak, és ami mögötte van…
Jog és Állam, 2018/23., 63–70. o.
7.   Garai Renáta: Die strafrechtliche Regelung der häuslichen Beziehungsgewalt in Ungarn – eine neue Strafhandlung im Spiegel der Rechtspraxis
Jog – Állam – Politika, 2018/3., 131–148. o.
8.    Garai Renáta: Fókuszban a tudomány (érthetően, elérhetően, közérthetően)
Ügyészségi Szemle, 2018/1., 78–93. o.
9.   Garai Renáta: A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkalmazási kérdései
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 55. OKRI, Budapest, 2018, 188–204. o.
10.   Garai Renáta: Családon belüli – kapcsolati erőszak az elméletben és a gyakorlatban
Jog és Állam, 2018/22., 88–101. o.


  Szakmai tapasztalat, pozíciók   

2016–   Országos Kriminológiai Intézet
2019–          Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály – tudományos munkatárs
2016–2019  Büntető Jogtudományok Osztálya – kirendelt főügyészségi ügyészségi megbízott
2004/2016   Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség
főügyészségi ügyészségi megbízott     
1999/2002   Dr. Tóth Ügyvédi Iroda
ügykezelő, leíró, irodai asszisztens
1998/2002    Közjegyző Iroda
ügykezelő, leíró, jegyzőkönyvvezető, ügyfélszolgálati és irodai asszisztens, pénzintézeti kapcsolattartó
1998   Komárom-Esztergom Megyei Bíróság
ügykezelő, leíró, jegyzőkönyvvezető


  Tanulmányok  

2016/2020   PhD képzés
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, Budapest
komplex vizsga: 2018. június 28. (minősítés: 100%)
abszolutórium: 2020. augusztus 31.
2019/2020   Fiatalkorúak szakjogásza
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
2009/2015   jogász 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
2006/2009   igazságügyi igazgatási BA
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
2003/2006   óvodapedagógus
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác


  Tudományos ösztöndíj, tanulmányút  

2019/2020    Új Nemzeti Kiválóság Program – ösztöndíj


  Szakmai elismerések, díjak  

2020   Eredményes Munkáért Oklevél (OKRI)
2019   Kozma Sándor pályázat – I. díj (társszerző: Dr. Béda Anikó)
Téma: A kapcsolati erőszak elmúlt 6 éve - egy nóvum hatása és joggyakorlata
2019   Kozma Sándor pályázat – III. díj (társszerző: Dr. Csapucha Bernadett)
Téma: A költségvetési csalás elméleti és gyakorlati kérdései – Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások
2018    Kozma Sándor pályázat – II. díj
Téma: A kapcsolati erőszak és a kapcsolatban élők között megvalósuló bűncselekmények elhatárolási problémái
2018   Legfőbb ügyészi dicséret
XXVIII. Ügyészségi Szakmai-Tudományos Konferencia (2017. november 23-24.)
Előadás címe: Hulladék vagy szemét? A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése – kicsit másként
2016   Kozma Sándor pályázat – III. díj
Téma: Láthatatlan tényállás? A kapcsolati erőszak anyagi- és eljárásjogi dilemmái
2015   Kozma Sándor pályázat – dicséret
Téma: Az ügyész polgári eljárásjogi helyzetének anomáliái
2014   Mailáth György emlékpályázat (OBH) – joghallgatói I. helyezés
Téma: Az ügyész feladatai a polgári perben
2014   NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely – országos tudományos pályázat – díjazott
Téma: A rendészeti korrupció aktuális kérdései
2012   Kozma Sándor pályázat – dicséret
Téma: A fogyasztóvédelmi törvény felhatalmazása alapján folyó magánjogi tevékenység. Ügyész a jogok védelmében
2010   Kozma Sándor pályázat – III. díj
Téma: A gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Magyarországon az új évezred elején
2010   Eredményes Munkásságért Oklevél (Komárom-Esztergom megyei Főügyész)
2007   Kozma Sándor pályázat – III. díj
Téma: A kiskorú veszélyeztetése és annak jogalkalmazási problémái
2006   Kozma Sándor pályázat – különdíj
Téma: A média hatása a kiskorúak és fiatalkorúak devianciájára


  Oktatási tevékenység  

2017–      KRE ÁJK Bűnügyi Tudományok Intézete – büntetőjog


 Tudományos tagság, tisztség  

2018–   Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció – tag
2017–   Magyar Kriminológiai Társaság – tag
2016–    Civil Körözési Rendszer – áldozatvédelmi tanácsadó


  Nyelvismeret  

német B2 középfok (komplex, egyházi szaknyelvvel bővített középfokú nyelvvizsga)


 Speciális ismeret  

»  Legfőbb Ügyészség által szervezett ügyviteli vizsga
» Legfőbb Ügyészség által szervezett adatvédelmi vizsga
» Legfőbb Ügyészség által szervezett titkos ügykezelői vizsga

 


 

konyv         PUBLIKÁCIÓK    (Magyar Tudományos Művek Tára)   

 

 


 

konferencia   ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK