FK  

Dr. Farkas Krisztina PhD, LL.M    
kirendelt ügyész
Büntető Jogtudományok Osztálya

Tel.: +36-1-356-7566/136.
Fax: +36-1-356-7219
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 Főbb kutatási területek/témák 

»  A büntetőeljárás gyorsítása
» A büntetőeljárás jogösszehasonlító megközelítésben
»  Európai büntetőjog
»  A kulturális javak büntetőjogi védelme


 Főbb kutatások/projektek 

2021 ♦  Részvétel a 'Corruption risks? Risks of Corruption?' (Hercule pályázat) kutatás megvalósításában (2021. január 1. – 2022. április 30.)
  Az iratok megismeréséhez fűződő jog korlátozása az Európai Unió Bíróságának jogértelmezése alapján
  A leplezett eszközök eredményének bizonyítékkénti felhasználhatóságának korlátai a hazai bírói gyakorlatban
2020 A büntetőeljárás megújításának hatásai az eljárás időszerűségére
  A „ne bis in idem” az Európai Unió Bírósága jogértelmezésének fényében
2019   Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében (Kármán Gabriellával közösen)
2018/19   Az integritásvizsgálatok nemzetközi szabályozása, a pozitív eredménnyel járó integritásvizsgálatokat követő gyakorlati intézkedések a nyomozási és ítélkezési gyakorlat tükrében, ezek tapasztalatainak a magyarországi tapasztalatokkal történő összehasonlító vizsgálata
2018   Az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások felderítésének és bizonyításának tipikus nehézségei és célravezető módszerei
2017/18    A korrupciós bűncselekmények minősítésének problémái a Legfőbb Ügyészség erre vonatkozó iránymutatásai tükrében
2017/18   A kulturális javak védelmének rendészeti eszközrendszere


 Kiemelt publikációk 

1.    Az integritásteszt alapjai nemzetközi tapasztalatok tükrében
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 57. OKRI, Budapest, 2020, pp. 145–160.
2.   Farkas Krisztina  –  Kármán, Gabriella: Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében – empirikus megközelítésben
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 57. OKRI, Budapest, 2020, pp. 216–245.
3.   A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 56. OKRI, Budapest, 2019, pp. 69–87.
4.   Kerezsi Klára – Kó József – Farkas Krisztina: A korrupciós bűncselekmények joggyakorlatának tapasztalatai Magyarországon
In: Farkas, Ákos; Dannecker, Gerhard; Jacsó, Judit (szerk.) Az Európai Unió pénzügyi érdekei védelmének büntetőjogi aspektusa – különös tekintettel az adócsalás, a korrupció, a pénzmosás és a büntetőjogi compliance nemzeti szabályozására, valamint a kiberbűnözésre. Wolters Kluwer, Budapest, 2019, pp. 462–470.
5.   Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és a német büntető igazságszolgáltatásban. Egy nemzetközi jog-összehasonlító kutatás tapasztalatairól 
Ügyészségi Szemle, 2017/1, pp. 84–102
6.   Towards common minimum standards for fundamental rights protection throughout EU legislation
In: Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects. Collection of Papers from 1th section the International Academic Conference Legal Forum 2016. Organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, on 21th–22th of October 2016, pp. 53–61.
7.   Effective Remedies for Excessive Length of Criminal Proceeding in Respect of International Requirements and the Hungarian Solution
In: Daniela Čičkánová – Ivana Hapčová – Vladislav Mičátek (eds.): Bratislava Legal Forum 2015: Collection of Papers from the International Academic Conference Bratislava Legal Forum 2015. Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava, 2015, pp. 603–609
8.   Verfahrensabsprachen nach der gesetzlichen Regelung im deutschen Strafrecht
In: Miskolci Egyetem Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2014. november 20. Miskolci Egyetem ÁJK, Miskolc, 2014, pp. 99–104.
9.   Az ügyész szerepe az osztrák büntetőeljárásban: „Új időszámítás az osztrák ügyészek számára”
Ügyészek Lapja 2009/5., pp. 5–14.
10.   Die Strafprozessreform in Österreich – einige Fragmente der neuen Strafprozessordnung
In: Csemáné Váradi Erika (szerk.): Koncepciók és megvalósulásuk a rendszerváltozás utáni kriminálpolitikában: VI. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés. 2008. október 16–17., Magyar Kriminológiai Társaság, Miskolc, 2009, pp. 122–128.


 Szakmai tapasztalat, pozíciók  

2017–   Országos Kriminológiai Intézet
Büntető Jogtudományi Osztály – kirendelt ügyész
2016–   Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség
– 2016.07.01-től – ügyész
– 2015/16           – alügyész 
2006/15    Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség – ügyészségi fogalmazó


 Tanulmányok, tudományos fokozat 

2018   európa-jogi szakjogász (LL.M)
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (angol nyelven)
2016    PhD fokozat
Miskolci Egyetem ÁJK Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
Értekezés címe: Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban
2014/15   angol jogi szaknyelvi képzés
a Legfőbb Ügyészség szervezésében
2012   jogi szakvizsga
2006/09   PhD tanulmányok
Miskolci Egyetem Állam– és Jogtudományi Kar, Deák Ferenc Doktori Iskola, abszolutórium
2008/10   Professional Language Communication
Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum
2004/06   Europäische Studien
Münsteri Westfälische Wihelms Egyetem Európai Magánjogi Központjának és a Miskolci Egyetem Jogi Karának együttműködése keretében
2001/06   jogász diploma
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar


 Tudományos ösztöndíj, tanulmányút  

2018    Max Planck Társaság ösztöndíja
Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br. – Németország
2016   Osztrák-Magyar Akció Alapítvány rövid kutatói ösztöndíj
(Karl-Franzens Egyetem Jogi Kar, Graz – Ausztria
2015   DAAD nyári egyetemi ösztöndíj
XXVI. Europäische Sommerakademie des Gustav-Stresemann Instituts a DAAD és a Gustav-Stresemann-Intézet szervezésében, Bonn és Brüsszel
2010   DAAD rövid kutatói ösztöndíj
Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br. – Németország
2009   rövid kutatói tanulmányút
Firenzei Egyetem, Jogtudományi Kar, Firenze – Olaszország
2006   Erasmus ösztöndíj
Trieri Egyetem, Jogi Kar, Trier – Németország
2005/06   Baden-Württemberg tartományi ösztöndíj
Ruprecht Karls Egyetem Jogi Kar, Heidelberg – Németország


 Oktatási tevékenység 

2020   Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász szakirányú továbbképzési szak:
Büntetőeljárási jogi és kriminalisztikai alapismeretek, Megbízhatósági vizsgálat, Vagyonvisszaszerzés (Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering postgraduate training) 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem (angol nyelven)
2019    „Acceleration of criminal procedure form a comparative point of view” angol nyelvű szeminárium
Pázmány Péter Katolikus Egyetem


 Szakmai elismerések, díjak  

2017    Pro Dissertatione Iuridica Excelentissima
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet díja a PhD értekezés elismeréseként
2015   Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázat – III. díj
A pályamunka címe: „A büntetőeljárás gyorsításának egyik lehetséges útja – az elhúzódás elleni jogorvoslat megteremtése nemzetközi tapasztalatok tükrében”


 Tudományos tagság, tisztség 

2011–    Magyar Kriminológiai Társaság – tag
2011–   Ügyészek Országos Egyesülete – tag


 Nyelvismeret 

olasz: „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga (2003)
német: „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga (2007)
angol: középfokú nyelvismeret
 

konyv          PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)     

 

 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. december 07. kedd, 09:08:11.