Nyomtatás


A Tudományos Tanács tagjai, 2020

 

Prof. Dr. Polt Péter   

legfőbb ügyész
Legfőbb Ügyészség

Prof. Dr. Belovics Ervin   büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, legfőbb ügyészségi tanácsos
Legfőbb Ügyészség

Dr. Balogh János

  r. vezérőrnagy, országos rendőr-főkapitány, rendőrségi főtanácsos
Országos Rendőr-főkapitányság

Prof. em. Dr. Erdei Árpád  

mb. egyetemi oktató, tudományok kandidátusa
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Prof. Dr. Farkas Ákos   egyetemi tanár
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

Dr. Hatala József   altábornagy, elnök 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Prof. em. Dr. Irk Ferenc   ny. tudományos tanácsadó

Dr. habil. Kereszty Éva   tanszékvezető egyetemi docens
Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézet

Prof. Dr. Koltay András   rektor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Prof. em. Dr. Korinek László         akadémikus, egyetemi tanár
Magyar Tudományos Akadémia


Prof. Dr. Lévay Miklós
 
tanszékvezető egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Kriminológia Tanszék

Prof. Dr. habil. Patyi András   tanszékvezető egyetemi tanár, kúriai bíró
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Pintér Sándor   belügyminiszter
Belügyminisztérium

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter   bv. dandártábornok, dékán
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Dr. Senyei György Barna   elnök
Országos Bírósági Hivatal

Papp Károly   r. altábornagy, közbiztonsági főigazgató
Belügyminisztérium Közbiztonsági Főigazgatóság

Prof. Dr. Tóth Mihály   egyetemi tanár, az MTA Doktora
Károli Gáspár Református Egyetem

Dr. Tóth Tamás   bv. vezérőrnagy, országos parancsnok, bv. tanácsos
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Dr. Varga Judit   igazságügyi miniszter
Igazságügyi Minisztérium