Archívum – publikációk év szerint

  2014       2008       2002
  2013 2007 2001
  2012 2006 2000
  2011 2005 1999
2016        2010 2004 1998
2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2017-ben megjelent publikációi 

 

november


Parti Katalin – Szabó Judit – Virág György 

Szexuális erőszak – OKRI-kutatás egy bűnmegelőzési kampány kapcsán
In: Zséger B. (szerk.): Kriminológiai Közlemények 77. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2017, 129–153. o.

október


A NEGYEDIK MAGYAR BÜNTETŐKÓDEX – régi és újabb vitakérdései
(Hollán Miklós – Barabás A. Tünde (szerk.) MTA TK–OKRI, Budapest, 2017, ISBN: 978-963-418-012-8 (print), 978-963-418-011-1 (elektronikus)

» Mészáros Ádám:
   A jogos védelem általános szabályai – különös tekintettel a szükségességre és az arányosságra (13–30. o.)

» Bárd Petra:
   A megelőző jogos védelem – dogmatikai, alkotmányos és empirikus kritikai megközelítésben (39–52. o.)

» Barabás A. Tünde:
   A megbánás helye és szerepe a magyar büntetési rendszerben – Mediáció Magyarországon (73–86. o.)

» Bolyky Orsolya:
   Az emberölés – szabályozási újdonságok és régi vitakérdések (119–134. o.)

» Deres Petronella:
   Az életveszélyt okozó testi sértés (135–149. o.)
 

szeptember

Kovács Tamás

Az Alma Mater 650. születésnapjára
In: Csefkó Ferenc (szerk.): Alma Materünk a Jogi Kar. Ünnepi kiadvány a Pécsi Egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából
PTE ÁJK–A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 2017, 89–92. o.


Mészáros Ádám

A jogellenes állapot fenntartásával megvalósuló bűncselekmények
Belügyi Szemle, 2017/9., 24–46. o.


Tilki Katalin

A természetvédelem magyarországi helyzete és jogi környezete, a Natura 2000 hálózat
Belügyi Szemle, 2017/9., 72–88. o.

 

július


A bonis bona discere. Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából
(Barabás A. Tünde – Vókó György szerk.) OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2017, p. 540, ISBN 978-963-308-301-7)

» Kovács Tamás
   A magánindítvány megjelenése és története a magyar büntetőjogban (95–110. o.)

» Barabás A. Tünde
   Reconciliation and Victims’ Rights in the Continental Criminal Procedure (171–181. o.)

» Kiss Anna
   Létezik-e bűn büntetés nélkül? (301–315. o.)

» Vókó György
   A bűnügyi kutatás tudományetikája (473–485. o.)

Póczik Szilveszter – Sárik Eszter

Preliminary findings of the Hungarian researches in the frame of the PoMigra project – Lessons to learn from an international research cooperation
Ügyészségi Szemle, 2017/2., 101–119. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/201702/ujsag#100


Sárik Eszter

Some thoughts about the new Criminal Procedure Act in Hungary
Balkan Criminology Newsletter, vol. 1, 2017, pp. 3–4.
http://balkan-criminology.eu/files/newsletter/balkan-criminology-news_2017-01.pdf

Szabó Judit

„A Reaktív-Proaktív Agresszió Kérdőív pszichometriai mutatóinak vizsgálata serdülők mintáján”
(társszerzők: Szabó Edina, Kökönyei Gyöngyi)
Poszter a A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlésén, 2017. június 1–3., 298. o.
http://mptnagygyules.hu/images/kivonatok2017_pe_0529.pdf

június

 
Kiss Tibor – Parti Katalin

A mém vajon mi? A mémekért való felelősség megállapíthatóságának kérdései és lehetőségei
Infokommunikáció és Jog, 2016/2., 39–47. o. 


Kriminológiai Tanulmányok 54. 
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2017, p. 202

» Bárd Petra – Wouter van Ballegooij
   Metszéspontok: uniós büntetőjog és alapjogok (10–25. o.)

» Belovics Ervin
   A pártatlanság megítélése az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) AB határozatának tükrében (26–38. o.)

» Polt Péter
   Magyarország külkapcsolatainak hatása a büntetés-végrehajtásra (39–50. o.)

» Bolyky Orsolya – Nagy László Tibor – Solt Ágnes – Szabó Judit
   Az életfogytig tartó szabadságvesztés jogalkalmazási gyakorlata (51–84. o.)

» Solt Ágnes
   A feltételes szabadságra bocsátás intézményének magyarországi gyakorlata (85–102. o.)

» Mészáros Ádám
   Az ártatlanság vélelme és a terhelt bűnösként kezelésének tilalma (103–115. o.)

» Kiss Anna
   A magánindítvány kettős természete (116–132. o.)
» Kármán Gabriella
   A szakértői bizonyítás jogi és szervezeti keretei mint a szakvélemény hiteltérdemlőségének biztosítékai (133–154. o.)

» Póczik Szilveszter
   A migrációspecifikus bűnelkövetés néhány aspektusáról (155–180. o.)

» Garai Renáta
   A kapcsolati erőszak dilemmái – tények és tévhitek a gyakorlatban (181–196. o.)

 

május

Kerezsi Klára

A bűnelkövetők felügyelete Európában: az IS1106 számú COST program bemutatása
In: Finszter Géza – Korinek László – Végh Zsuzsanna (szerk.): A tudós ügyész. Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017, 123–133. o.


Kovács Tamás

Gondolatok a legfőbb ügyész és az ügyészség alkotmányos helyzetéről
In: Finszter Géza – Korinek László – Végh Zsuzsanna (szerk.): A tudós ügyész. Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017, 143–153. o.


Vókó György

Előzetes fogva tartás összehasonlító elemzése Európában büntetés-végrehajtási jogi megközelítésből
In: Finszter Géza – Korinek László – Végh Zsuzsanna (szerk.): A tudós ügyész. Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017, 209–217. o.


Virág György

Lágy, szőke és másfél mázsa
Élet és Irodalom, 2017/19., 10. o.
 

április

Barabás A. Tünde

A média hatása a nézőkre: félelem kontra agresszió?
In: Boda József, Felkai László, Patyi András (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére [Liber amicorum in honorem Friderici Janza septuagenarii] Dialóg Campus Kiadó–Nordex Kft., Budapest, 2017, 75–86. o.


Ritter Ildikó

Mennyi az annyi? Gondolatok az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos mennyiségi kérdésekről
Ügyészek Lapja, 2017/1., 67–85. o.
 

március

Póczik Szilveszter

Muslim radicals from the Balkans and Hungary in the Syrian war – A comparative study with focus on social history and security policy
In: Plywaczewski, Emil W. – Guzik-Makaruk, Ewa M. (eds.): Current problems of the penal law and criminology / Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. Wydawnictwo C.H. Beck, Waszawa, 2017, 708–722. 
 

január

Barabás A. Tünde

Irk Ferenc: Megbüntethetetlen bűnök I.
Belügyi Szemle, 2016/12., 128–130. o.


Szabó Judit

Az önkontroll kriminológiai fogalmának kritikai elemzése (társszerző: Kökönyei Gyöngyi)
Alkalmazott Pszichológia, 2016/4., 15–28. o.

A pszichopátiás személyiségzavar altípusai: elsődleges és másodlagos változat 
(társszerzők: Szabó Edina, Galambos Attila, Kökönyei Gyöngyi) 
Alkalmazott Pszichológia, 2016/4., 49–70. o.

 

 
OKRI programok 2017


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján.

 

november 29.

Póczik Szilveszter:

Iszlám radikalizmus, terrorizmus és az Iszlám Állam globális perspektívában

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

______

 

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2017. december 14. csütörtök, 12:48:14.