height: 152px; width: 215px;  OKRI magyar eles HIRLEVKP

 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2019

  


 

Értékteremtő tudomány

A büntetőjog-tudományok emberi és tudományos értékeket védő szerepével kapcsolatos időszerű kérdésekről


Konferencia 

 

Időpont: 2019. november 27. (szerda), 9:00–14:00

Helyszín: MTA Székház (Budapest, V., Széchenyi tér 9.) II. emeleti kisterem 

  PROGRAM       


09:00–09:10
 

Elnöki megnyitó, köszöntő


09:15–09:40
 

A kriminológia hasznosságáról
Prof. em. Dr. Korinek László akadémikus; az OKRI tudományos tanácsadója


09:40–10:10 
 

Bűncselekményi tényállások az értékek védelmében
Prof. Dr. Tóth Mihály DSc egyetemi tanár, KGRE; az MTA Doktora, az MTA ÁJB elnöke


10:10–10:40
 

A magyar börtönügyi tudományosság értékei. A büntetés-végrehajtás ezer évéből
Prof. Dr. Mezey Barna DSc egyetemi tanár, ELTE; az MTA Doktora; a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke

    10:40–11:00
Kávészünet

11:00–11:30
 

Az igazságosság elméleti és eljárási tényezőiről
Prof. em. Dr. Finszter Géza DSc egyetemi tanár, NKE; az MTA ÁJB Rendészeti Albizottság elnöke; ny. OKRI osztályvezető


11:30–12:00 
 

Informatika és büntetőjog nemzetközi példákon keresztül
Prof. Dr. Gellér Balázs PhD tanszékvezető egyetemi tanár; ELTE


12:00–12:30
 

A fogva tartás biztonságát támogató innovatív fejlesztések a büntetés-végrehajtásban
Schmehl János bv. vezérőrnagy, bv. főtanácsos, az országos parancsnok biztonsági és fogva tartási helyettese


12:30–13:00 
  Etika, jog, büntetőjog a mesterséges intelligencia korában
Dr. Miskolczi Barna PhD főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség
 

13:00–13:30 
  A gazdálkodás tudománya, a tudományos gazdálkodás
Dr. Góra-Bernáczki Szilvia bv. ezredes, az országos parancsnok gazdasági és informatikai helyettese
 

13:30–14:00 
  A kapcsolattartás reintegrációs szerepe a legújabb hazai kutatási eredmények tükrében
Dr. Solt Ágnes PhD tudományos főmunkatárs, OKRI
 

 
  Kérdések, válaszok. Összefoglalásként gondolatok a büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jog,
a kriminológia értékteremtő, értékvédő szerepéről, a bv. jogtudomány távlatairól

 
    Az ünnepi tudományos konferencia zárása

  

Jelentkezési határidő: 2019. november 10.

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 21. péntek, 07:24:51.