KT58 borito

KRIMINOLÓGIAI TANULMÁNYOK

 

 


A Kriminológiai Tanulmányok című éves kiadvány 1962 óta jelenik meg az Országos Kriminológiai Intézet gondozásában. Az OKRI kutatóinak tanulmánykötete mindig az adott év legfontosabb vizsgálati eredményeit, intézeti kutatási adatait, beszámolóit tartalmazza, valamint azokat az elméleti munkákat, amelyek méltán tarthatnak számot mind a szakértő, mind a laikus közvélemény figyelmére.

Alábbiakban a közzétett publikációk teljes terjedelmükben – de a szerzői jogokra tekintettel korlátozással – tekinthetők meg.


_________________________________

Kriminológiai Tanulmányok

REPERTÓRIUM 1962–2021

(1–58. szám)

__________________________________

 
KÖTETEK

 

Kriminológiai Tanulmányok 58. kötet »
(szerk.: † Vókó György) OKRI, Budapest, 2021

» Előszó  (7–11. o.)

»

† VÓKÓ GYÖRGY
Elmélkedés a büntetés-végrehajtási jog jelentőségéről  (13–21. o.)

»

† MÉSZÁROS ÁDÁM
A bűncselekmény fogalmának alapkérdései.
A bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban  (22–31. o.)

»

KORINEK LÁSZLÓ
Panopticonban élünk  (32–49. o.)

»

DERES PETRONELLA
Digitális tér – Kiberbűnözés. Aktuális helyzetkép  (50–67. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
A bűnszervezet büntetőjogi szabályozása és a bizonyítás nehézségei a jogszabály-módosítás előtt 
(68–91. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai  (92–114. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről – egy attitűdvizsgálat alapján  (115–135. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
A büntetőeljárás időszerűségét célzó egyes újítások empirikus megközelítésben  (136–156. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
Az integritásteszt alapjai nemzetközi tapasztalatok tükrében  (145–160. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – FARKAS KRISZTINA – KISS ANNA
Az új Be. egyes meghatározó jogintézményei.
A sértetti pozíció erősödése, eljárásgyorsítás, -egyszerűsítés  (157–184. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A rablás néhány büntetőjogi kérdéséről egy empirikus kutatás kapcsán  (185–202. o.)

»

GARAI RENÁTA
Kitől kell védeni a gyermekeket?
Kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények a tényadatok tükrében  (203–220. o.)

»

CSAPUCHA BERNADETT
A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását büntető törvényi tényállás egy aktakutatás tükrében  (221–236. o.)

»

Summaries (237–242. o.)


_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 57. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2020

»

POLT PÉTER
Köszöntő (7–8. o.)

»

VÓKÓ GYÖRGY
Előszó: Gondolatok a tudományos kutatás társadalmi szerepéről az intézeti évfordulón (9–19. o.)

»

KORINEK LÁSZLÓ
Ment-e a kriminológia által a világ elébb? (20–38. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
Miért csökken a bűnözés? (39–67. o.)

»

GARAI RENÁTA
A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés az országos jogalkalmazói gyakorlatban. Dogmatikai kérdések, eljárási és kriminológiai jellemzők (68–86. o.)

»

SOLT ÁGNES
Az újszülöttek sérelmére elkövetett emberölések jellemzői és az elmúlt évtizedek tendenciája (87–104. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
Talpon maradni… Reziliens életutak elemzése (105–128. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A kihívó közösségellenesség értelmezése a garázdaságnál (129–144. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
Az integritásteszt alapjai nemzetközi tapasztalatok tükrében (145–160. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Alkoholfogyasztás és közlekedés – számokban (161–178. o.)

»

KISS ANNA
A járműipari fejlesztések várható hatása a felelősség kérdéseire (179–191. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az emberkereskedelem és a kényszermunka jellemzői egy empirikus vizsgálat alapján (192–215. o.)

»

FARKAS KRISZTINA – KÁRMÁN GABRIELLA
Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében – empirikus megközelítésben (216–245. o.)

»

IRK FERENC
Az elfogadhatatlan termelési kockázatokról és következményeikről (246–267. o.)

»

Summaries (270–274. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 56. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2019

»

NÁNÁSI LÁSZLÓ
A Csemegi-kódex születése (10–29. o.)

»

GARAI RENÁTA
A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30–47. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban Magyarországon (48–68. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban (69–87. o.)

»

KISS ANNA
Vádalku magyar módra? (88–106. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107–120. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – DALLOS ENDRE – MOLNÁR ISTVÁN JENŐ – PAPP JÓZSEF
Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121–142. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA – SZABÓ JUDIT
A poligráf felhasználásának elvei és feltételei a bizonyítási eljárásban (143–169. o.)

»

CSAPUCHA BERNADETT
Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási körülményekre (170–185. o.)

»

SÁRIK ESZTER – BOLYKY ORSOLYA
Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében (186–210. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 55. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2018

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A határzárral kapcsolatos bűncselekmények elkövetőinek szociológiai vizsgálata a Csongrád megyei büntetőeljárások alapján (10–28. o.)

»

KOPASZ ZSOLT
Ügyészségi tapasztalatok az államhatár rendjét érintő bűncselekményekkel összefüggő büntetőeljárásokról (29–46. o.)

»

SOLT ÁGNES
A „gyermekbarát igazságszolgáltatás” repedéseiről (47–62. o.)

»

PARTI KATALIN – SOLT ÁGNES – VIRÁG GYÖRGY
Gyermekkorúak meghallgatása a büntetőeljárás során Magyarországon az európai és nemzetközi standardok tükrében (63–86. o.)

»

PARTI KATALIN
A civil szerveződések tevékenysége az iskolai kortárserőszak (bullying) terén Magyarországon (87–102. o.)

»

KISS ANNA
A különleges bánásmódot igénylő személyek jogai az új büntetőeljárási törvényben (103–119. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – KOPLÁNYI GERGELY – SZIGETI ÁKOS
A bizonytalanságérzetet meghatározó problémák és kezelésük Budapest két városrészében (120–152. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A kifosztás empirikus kutatása (153–171. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
A kábítószerekkel összefüggő bűnözés etiológiája (172–187. o.)

»

GARAI RENÁTA
A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének jogalkalmazási kérdései (188–204. o.)

»

FARKAS KRISZTINA
A gyorsító megoldások rendszere az osztrák büntetőeljárásban (205–222. o.)

_____________________________________________________________

  

Kriminológiai Tanulmányok 54. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2017

»

BÁRD PETRA – WOUTER VAN BALLEGOOIJ
Metszéspontok: uniós büntetőjog és alapjogok (10–25. o.)

»

BELOVICS ERVIN
A pártatlanság megítélése az Alkotmánybíróság 21/2016. (XI. 30.) AB határozatának tükrében (26–38. o.)

»

POLT PÉTER
Magyarország külkapcsolatainak hatása a büntetés-végrehajtásra (39–50. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES – SZABÓ JUDIT
Az életfogytig tartó szabadságvesztés jogalkalmazási gyakorlata (51–84. o.)

»

SOLT ÁGNES
A feltételes szabadságra bocsátás intézményének magyarországi gyakorlata (85–102. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Az ártatlanság vélelme és a terhelt bűnösként kezelésének tilalma (103–115. o.)

»

KISS ANNA
A magánindítvány kettős természete (116–132. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A szakértői bizonyítás jogi és szervezeti keretei mint a szakvélemény hiteltérdemlőségének biztosítékai (133–154. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A migrációspecifikus bűnelkövetés néhány aspektusáról (155–180. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 53. kötet »
(szerk.: Vókó György–Tamási Erzsébet) OKRI, Budapest, 2016

»         Előszó (7–8. o.)

»

IRK FERENC
Zöldkriminológia: szemlélet, súlypontok, irányzatok (9–24. o.)

»

SÁRIK ESZTER
Vallásosság és kriminológia (25–42. o.)

»

KÓ JÓZSEF
Az ENYÜBS rendszer kriminológiai szempontból (43–63. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA
A terhelti védekezések bírói értékelése emberölési ügyekben (64–80. o.)

»

KISS ANNA
A hazai büntetőeljárás hatékonyságáról (81–97. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Remix – Új típusú pszichoaktív anyagok és a büntetőeljárás (98–117. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
Műtárgyhamisítás Magyarországon a büntető igazságszolgáltatásban.
Egy empirikus kutatás tapasztalatai (118–141. o.)

»

DERES PETRONELLA
Néhány észrevétel az uzsora-bűncselekményről egy OKRI-kutatás tükrében (142–167. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az ustawka és büntetőjogi megítélése (168–180. o.)

»

SOLT ÁGNES
Nők, férfiak, fiatalok a börtönben (181–202. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 52. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2015

»         Előszó (7–10. o.)

»

TAMÁSI ERZSÉBET
Békésebb világ – fiatal gyilkosokkal (11–40. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Több ember sérelmére elkövetett emberölések kutatása (41–58. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA
A kiterjesztett öngyilkosságok kriminológiai háttere (59–76. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Régi terrorizmus – újfajta terrorizmus II. A politikai erőszak forrásai és formaváltozatai Nyugat- és Kelet-Európában a XX–XXI. század fordulóján (77–102. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Kockázati bűncselekmények és cannabispolitika (103–121. o.)

»

IRK FERENC
A hatalommal és az erőfölénnyel visszaélés kriminológiai vonatkozásai (122–147. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KOVÁCS KRISZTINA – PÁRKÁNYI ESZTER – SZABÓ JUDIT
A pártfogó felügyelet szerepe a bűnmegelőzésben, különös tekintettel a jogintézmény tervezett változásaira (148–191. o.)

»

SÁRIK ESZTER
A vallásosság vizsgálata deviáns fiatalok körében (192–210. o.)

  _____________________________________________________________


Kriminológiai Tanulmányok 51. kötet »

(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2014

»         Előszó (7–8. o.)

»

IRK FERENC
A kockázattársadalom menedzserdevianciáiról (9–25. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – INZELT ÉVA – LÉVAY MIKLÓS
Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében. Milyen cselekményeket rejtenek a jogerősen elítéltek aktái? (26–49. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Bevezetés a kábítószer‐gazdaságtanba II. (50–71. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Régi terrorizmus – újfajta terrorizmus I. Kritikai vizsgálódás a terrorizmuselméletek körében (72–92. o.)

»

BÁRD PETRA
A bűnügyi együttműködés csapdái: a Tobin-ügy (93–109. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
Bizonyítás az angloamerikai büntetőeljárási rendszerben (110–129. o.)

»

TAMÁSI ERZSÉBET – BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében (130–164. o.)

»

PARTI KATALIN
A megbízható tájékoztatás elemei az online és a nyomtatott sajtóban – különös tekintettel az ügyészséggel való kommunikációra (165–184. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA
Mediáció körben (185–204. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A sportrendészet aktuális kérdései (205–220. o.)

  _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 50. (Jubileumi kötet) »
(szerk.: Vókó György–Tamási Erzsébet) OKRI, Budapest, 2013

»

TAMÁSI ERZSÉBET
Előszavak – utódokhoz (7–14. o.)

»

GÖDÖNY JÓZSEF
A bűnözés új jelenségei (15–26. o.)

»

PUSZTAI LÁSZLÓ
A bűnözés előrejelzése (27–64. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
Prostitúció fiatal korban – tinédzser prostituáltak (65–104. o.)

»

RÓZSA JÁNOS
Az emberölésekről (105–133. o.)

»

MÜNNICH IVÁN
Az emberölést elkövetett személy lélektanáról (135–174. o.)

»

POLT PÉTER – GERENCSÉR BALÁZS – NAGY RÉKA
A magyar ügyészség az Alaptörvény elfogadása után (175–192. o.)

»

*BELOVICS ERVIN
A jogos védelem új rendszerének kialakulása a magyar büntetőjogban (193–206. o.)
* Interneten nem érhető el!

»

IRK FERENC
Teljesítmény és biztonság viszonya a kockázattársadalom szervezeteinek működésében. Makrokriminológiai megközelítés (207–224. o.)

»

VIRÁG GYÖRGY
Miért erőszakolják meg a férfiak a nőket? Gondolatok és elméletek a szexuális erőszakról (225–244. o.)

»

VÓKÓ GYÖRGY
A büntetés-végrehajtás sajátosságai és tapasztalatai Európában (245–260. o.)

»        Repertórium 1962–2013 (261–290. o.)

  _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 49. kötet »
(szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2012

»         Előszó (7–9. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
Konfliktus és helyreállítás (11–25. o.)

»

FAZEKAS JUDIT
Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban – a hágai programtól a stockholmi programig
(26–48. o.)

»

PARTI KATALIN
Harc az online illegális tartalom ellen (49–69. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A krimináltechnika és az igazságügyi szakértői diszciplínák fejlődéstörténetének legújabb kori eseményei (70–86. o.)

»

SÁRIK ESZTER KATALIN
Ifjúsági értékrend és deviancia (87–106. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
Gyermekbarát igazságszolgáltatás (107–117. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Vizsgálat a fővárosi éjszakai szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetéről (118–138. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
Bevezetés a kábítószer‐gazdaságtanba I. (139–157. o.)

»

BORBÍRÓ ANDREA – SZABÓ JUDIT
Harmadlagos megelőzés a magyar büntetés‐végrehajtási intézetekben a nemzetközi kutatások fényében (158–192. o.)

»

ZINNER TIBOR
A Kék könyv a Rajk–Brankov-ügyről. Hazugságok és elhallgatások (193–210. o.)

 _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 48. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2011

»         Előszó (7–12. o.)

»

SZABÓ IMRE
A számítástechnikai adat mint elektronikus bizonyíték (13–28. o.)

»

PARTI KATALIN – VIRÁG GYÖRGY
A szájbergyerek és a bicikli. A kelet‐európai gyerekek nethasználatának specifikumai (29–48. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SZABÓ IMRE –
WINDT SZANDRA
A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények kutatása (49–80. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
A jogellenesen külföldre vitt gyermekek – az esetek és az ellátórendszer jellemzői (81–97. o.)

»

BARABÁS ANDREA TÜNDE
A mediáció lehetőségei a büntetés‐végrehajtásban (98–114. o.)

»

UTASI JUDIT
A gyűlöletbűnözés háttere (115–126. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A gyűlöletbeszéd és a holokauszttagadás szankcionálása a német nyelvű országokban (127–143. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak vizsgálata (144–167. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF – ANTAL SZILVIA
A bűnözés társadalmi költségei (168–195. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA – KISS ANNA
A hamis és meghamisított festmények azonosítása (196–212. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Titkos gondolatok (213–226. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 47. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2010

»         Szerzők (7. o.)

»

KOVÁCS TAMÁS
Köszöntő (9–10. o.)

»         Előszó (11–15. o.)

»

HANS-JÖRG ALBRECHT
Biztonság és bűnmegelőzés. Objektív biztonság – szubjektív biztonság (17–35. o.)

»

IRK FERENC
A kriminálszociológia alternatívái rizikótársadalomban. Káosz vagy a szabadság rendje (36–60. o.)

»

KORINEK LÁSZLÓ
Mire jó a kriminológia? (61–71. o.)

»         GÖNCZÖL KATALIN
        Kriminálpolitika és bűnözéskontroll Magyarországon. Reformok 2002–2009 (72–86. o.)
»

BÁRD PETRA – BORBÍRÓ ANDREA
Kontrollálatlan kontrolltársadalom (87–112. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF
Az áldozattá válás jellemzői Magyarországon a 2005. évi viktimológiai felmérés tükrében (113–130. o.)

»

ULRICH SIEBER
A büntetőjog és a hadijog közötti határok elmosódása – a belső és külső biztonság nyomában
(131–149. o.)

»

MÁRKI ZOLTÁN
Koncepció és valóság. Büntetőjogi elképzelések és törvények egy bíró szemével (150–155. o.)

»

POLT PÉTER
A mentelmi jog jogbölcseleti alapjai (156–176. o.)

»

FINSZTER GÉZA
Erőszakszervezet vagy biztonságot szolgáltató hatóság. Tanulmány a rendőrségről (177–201. o.)

»

SOLT ÁGNES – VIRÁG GYÖRGY
Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők a szegregált telepeken élők mindennapjaiban (202–227. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 46. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2009

»         Előszó (7–11. o.)

»

BORBÍRÓ ANDREA
Prevenció és büntető igazságszolgáltatás (13–37. o.)

»

VIG DÁVID
Izoláció a társadalomvédelem bűvöletében: határozatlan ideig tartó szabadságmegvonás Európában
(38–53. o.)

»

ANTAL SZILVIA – NAGY LÁSZLÓ TIBOR – SOLT ÁGNES
Az életfogytig tartó szabadságvesztés empirikus vizsgálata (54–94. o.)

»

BÁRD PETRA
Európai Unió: a szabadság, a biztonság vagy a jog érvényesülésének a térsége? (95–114. o.)

»

KISS ANNA
Eurojustból Európai Ügyész? (115–131. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA
Az ügyész szerepe a mediációban – az első év tapasztalatai (132–168. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Adalékok a jogellenesség tanához (169–189. o.)

»

PARTI KATALIN
Az észt és a magyar fiatalok latens devianciái a családhoz és a kortársakhoz kötődés tükrében
(190–215. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF
15 éves a DADA: a rendőrségi megelőzési program értékelése (216–249. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY
A bűn és a gyermekek ábrázolása a médiában (250–276. o.)

»

TILKI KATALIN – DUNAVÖLGYI SZILVESZTER
A vám- és pénzügyőrség szerepe a környezetvédelemben (277–308. o.)

_____________________________________________________________ 

 

Kriminológiai Tanulmányok 45. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2008

»         Előszó (7–12. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az erőszakos bűnözés trendjei az ERÜBS-adatok alapján. Bűncselekmények és elkövetőik 1995–2005
(13–41. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE
Az erőszakos bűncselekmények sértettjei (1995–2005) (43–72. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
A büntethetőség alsó korhatára, valamint a gyermek- és fiatalkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények körüli dilemma (73–91. o.)

»

KEREZSI KLÁRA – KÓ JÓZSEF
A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága (93–147. o.)

»

PARTI KATALIN
Számítástechnikai devianciák és társadalmi kötődés (ISRD–2) (149–174. o.)

»

BÁRD PETRA
A kölcsönös bizalom elvével szembeni alkotmányos aggályok az európai elfogatóparancs példáján keresztül
(175–192. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – MÉSZÁROS ÁDÁM – WINDT SZANDRA
A vádelhalasztás eredményessége és feltételei 2006-ban: aktafeldolgozás, különös tekintettel a megelőzés és az individualizálás szempontjaira (193–238. o.)

»

FÜLÖP ÁGNES – KISS ANNA
Az óvadék elméleti és gyakorlati kérdései (239–258. o.)

»

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – TILKI KATALIN
Eljárási akadályok két környezetkárosító deliktumnál (259–281. o.)

»

ANTAL SZILVIA
Public Private Partnership (283–302. o.)

 _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 44. kötet »
(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2007

»         Előszó (7–10. o.)

»

FINSZTER GÉZA
Rendvédelemről szóló alkotmánybírósági határozatok elemzése (11–40. o.)

»

LIGETI MIKLÓS
A kábítószerek és az azokra irányuló egyes cselekvések büntetőjoga – történeti vázlat és problémafelvetés (41–66. o.)

»

MÉSZÁROS ÁDÁM
Adalékok a részesség járulékosságának tanához (67–88. o.)

»

PARTI KATALIN
Tiltott pornográf felvétellel visszaélés az interneten – az empirikus kutatás adatai (89–110. o.)

»

FEHÉR LENKE
A prostitúció körüli élősdi jellegű bűncselekmények. Egy empirikus vizsgálat főbb tanulságai (111–133. o.)

»

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA
Ártatlanságra ítélve – gyermekkorú elkövetők az igazságszolgáltatás és a gyermekvédelem határán
(134–153. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A magyarországi futballhuliganizmus ténykutatása (154–189. o.)

»

BARABÁS ANDREA TÜNDE
A vádelhalasztások számának alakulása a magyar büntetőeljárásban (190–224. o.)

»

KISS ANNA
A sértett eljárásjogi helyzete néhány európai államban (225–247. o.)

»

ANTAL SZILVIA
A büntetések foganatba vételének, megkezdésének szabályozása (248–267. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az irreguláris migráció megfékezésére tett kísérletekről (268–287. o.)

 _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 43. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2006

»         Előszó (7–9. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – GYURKÓ SZILVIA – VIRÁG GYÖRGY
Média és igazságszolgáltatás (11–38. o.)

»

FINSZTER GÉZA
A bűnügyi nyilvántartás helyzete és fejlesztésének lehetőségei (39–62. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Bevezetés a terrorizmus kriminológiájába I. rész. Definíció, tipológia, jog és történelem (63–94. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az irreguláris migráció hazai jellemzői (95–116. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A futballhuliganizmus jellemzői és helyzete hazánkban (117–135. o.)

»

HERCZOG MÁRIA – GYURKÓ SZILVIA
Randevú-erőszak – partnerbántalmazás a családi együttélést megelőzően (136–155. o.) 

»

PARTI KATALIN
Tiltott pornográfia az interneten – bevezetés az empirikus kutatáshoz (156–176. o.) 

»

ANTAL SZILVIA – VIG DÁVID
A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata (177–202. o.) 

»

KEREZSI KLÁRA
Vélemények a bűnről és a büntetésről – egy lakossági attitűdvizsgálat tapasztalata (203–240. o.) 

»

KISS ANNA
A közvetítői eljárásról (241–264. o.) 

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A DNS kriminalisztikai célú alkalmazásának szabályai Németországban és Magyarországon
(265–289. o.) 

 _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 42. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2005

»         Előszó (7–9. o.)
»

KEREZSI KLÁRA
A bűnmegelőzés és a biztonságérzet területi összetevői (11–40. o.)

»

KÓ JÓZSEF
Félelem keletről nyugatra: A bűnözéstől való félelem területi sajátosságai Magyarországon (41–67. o.)

»

BARABÁS TÜNDE
Az áldozattá válás sajátosságai Magyarország egyes régióiban (68–91. o.)

»

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER
A közbiztonságról és a rendőrségről alkotott vélemények területi jellemzői (92–111. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Erőszakos bűncselekmények áldozatainak területi jellemzői (112–138. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
A vagyon elleni bűncselekmények sértettjeinek területi jellemzői (139–165. o.)

»

IRK FERENC
A közlekedési deviancia régióspecifikus vonásai (166–209. o.)

»

FEHÉR LENKE
Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem (210–233. o.)

»

WINDT SZANDRA
Az illegális bevándorlás jellemzői Dél-Európában (234–257. o.)

»

PARTI KATALIN
Az e-bűnözésről készült statisztikák jellemzői (258–282. o.)

»

TILKI KATALIN
A környezetvédelem szabálysértési gyakorlata (283–301. o.)

»

FÜLÖP ÁGNES – NAGY EMESE
Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában (302–326. o.)

»

BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás előzményei (327–352. o.)

»

GYURKÓ SZILVIA
Helyreállító igazságszolgáltatási technikák alkalmazásának lehetőségei a családon belüli erőszak eseteiben
(353–366. o.)

»

KISS ANNA
Az adhéziós eljárás szerepe a büntetőeljárásban (367–380. o.)

 _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 41. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2004

»         Előszó (7–9. o.)

»

KÓ JÓZSEF
Bűnözéssel kapcsolatos attitűdök vizsgálata Budapest két kerületében (kötet sz.: 11–44. o.)

»

VIRÁG GYÖRGY
Bevezetés a családi erőszak kutatásához (kötet o. sz.: 45–72. o.)

»

FEHÉR LENKE
Modellek a családon belüli erőszak kezelésére (kötet o. sz.: 73–91. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
Emberölés: áldozatok és tettesek (kötet o. sz.: 92–113. o.)

»

RITTER ILDIKÓ
„Fiatalok a bűnözés ellen” – viktimológiai vizsgálat középiskolások körében (kötet o. sz.: 114–136. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
Lakásmaffiák. Társadalomtörténeti és szociológiai áttekintés (kötet o. sz.: 137–163. o.)

»        NAGY LÁSZLÓ TIBOR
       A lakásmaffia bűncselekmények empirikus vizsgálata (kötet o. sz.: 164–193. o.)

»

LIGETI MIKLÓS
A környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezésének büntetőtörvényi tényállása
(kötet o. sz.: 194–216. o.) 

»

TILKI KATALIN
A környezetkárosítás és a természetkárosítás jogalkalmazói gyakorlata (kötet o. sz.: 217–248. o.) 

»

PARTI KATALIN
Az internetes bűncselekmények nyomozásának egyes kérdései (kötet o. sz.: 249–274. o.) 

»

DUNAVÖLGYI SZILVESZTER – FINSZTER GÉZA
A képviselői mentelmi jog szabályozása Európában és a hazai gyakorlat (kötet o. sz.: 275–294. o.) 

»

BARABÁS A. TÜNDE – WINDT SZANDRA
Elterelés vagy elzárás? (kötet o. sz.: 295–315. o.) 

»

KISS ANNA
Média és büntetőeljárás (kötet o. sz.: 316–332. o.) 

 _____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 40. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2003

»         Előszó (7–8. o.)

»

FINSZTER GÉZA
Korrupció által sújtott rendőrségek (Nemzetközi kitekintés) (9–39. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az önbíráskodás kriminológiai kérdéseiről (40–71. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
Józsefváros – adalékok egy kerület szabálysértési természetrajzához (72–97. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A roma kisebbség egyes szociológiai és kriminológiai problémái (Kutatászáró összefoglalás) (98–120. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
A kriminológia és a büntetőpolitika kapcsolata (121–159. o.)

»

IRK FERENC
A közbiztonság és a bűnmegelőzés jövője (160–178. o.)

»

PARTI KATALIN
A számítógépes bűnözés és az internet (179–204. o.)

»

TILKI KATALIN
A környezetvédelmi büntetőjog szabályozása egyes európai országokban (205–229. o.)

»

KARDOS RENÁTA – KISS ANNA
Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban (230–253. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A klasszikus kriminalisztikai vizsgálatok az automatizáció lehetőségeinek szemszögéből (254–288. o.)

_____________________________________________________________

 

Kriminológiai Tanulmányok 39. kötet »
(szerk.: Irk Ferenc) OKRI, Budapest, 2002

»         Előszó (7–8. o.)

»

BARABÁS A. TÜNDE – IRK FERENC
Gazdaság, bűnözés, gazdasági bűnözés, szervezett bűnözés, szervezett gazdasági bűnözés – II. (9–36. o.)

»

FINSZTER GÉZA
A rendészet rendszere (37–71. o.)

»

KEREZSI KLÁRA
Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében (72–104. o.)

»

KÁRMÁN GABRIELLA
A kézírásvizsgálatok új lehetőségei és perspektívái (105–131. o.)

»

NÉMETH ZSOLT
Rendőrség és gyermekvédelem (132–161. o.)

»

KISS ANNA
A sértett eljárásjogi helyzetének erősítése, különös tekintettel a pótmagánvád intézményére (162–178. o.)

»

KRÁNITZ MARIANN
A bűnözés „előszobája”? (179–211. o.)

»

FEHÉR LENKE – PARTI KATALIN
Nők a börtönben (212–238. o.)

»

KÖVÉR ÁGNES
A büntető igazságszolgáltatás működésének költségösszefüggései (239–279. o.)

»

RITTER ILDIKÓ – KÓ JÓZSEF
A magyarországi illegális amfetaminpiac jellemzői (280–312. o.)

»

NAGY LÁSZLÓ TIBOR
Az önbíráskodás büntetőjogi kérdéseiről (313–335. o.)

»

PÓCZIK SZILVESZTER
A cigányság a magyar kriminológiai kutatásban 1970–2001. Kutatástörténeti vázlat (336–360. o.)


_________________________________________________________________________________________________

 

A 2002. évet (39. szám) megelőző kiadványok kizárólag nyomtatott (könyv) formában állnak rendelkezésre, Intézetünk könyvtárában.

A könyvtári betekintésről – és annak rendjéről – bővebb információ a 'Könyvtár' menüpontban.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2022


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

BŰNÖZÉSKUTATÁS EURÓPA KÖZEPÉN

Konferencia Vókó György és Mészáros Ádám emlékére

(online)

2022. május 11.
Országos Kriminológiai Intézet

Az eseményről »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2022. szeptember 08. csütörtök, 13:04:34.