Igazgató           Prof. Dr. Barabás A. Tünde főtanácsos

Igazgatóhelyettes
 
        
      Dr. Virág György PhD főtanácsos


Közvetlen igazgatói alárendeltség alatt

Prof. em. Dr. Korinek László DSc az MTA rendes tagja, tudományos tanácsadó

 Titkárság  

Ari Andrea – titkárságvezető
Zarándi Nóra tisztviselő
Keresztényi László
 – gépkocsivezető

 Büntető Jogtudományok Osztálya 

Dr. Bőczné Dr. Neparáczki Anna PhD – kirendelt ügyész
Dr. Deres Petronella PhD – tudományos főmunkatárs
Dr. Garai Renáta PhD, LL.M – tudományos munkatárs
Dr. Kármán Gabriella PhD – tudományos főmunkatárs
Dr. Kiss Anna PhD – tudományos főmunkatárs, az  Ügyészségi Szemle felelős szerkesztője
Dr. Szabó Judit PhD
 – tudományos főmunkatárs
Dr. Tilki Katalin – tudományos munkatárs

 Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály 

Dr. Nagy László Tibor PhD – osztályvezető, tudományos főmunkatárs, főtanácsos
Dr. Bolyky Orsolya PhD – osztályvezető-helyettes, tudományos főmunkatárs
Kó József – tudományos munkatárs
Dr. Póczik Szilveszter PhD – tudományos főmunkatárs
Ritter Ildikó – tudományos munkatárs
Dr. Sárik Eszter PhD – tudományos főmunkatárs
Dr. Solt Ágnes PhD
– tudományos főmunkatárs
Dr. Windt Szandra PhD – tudományos főmunkatárs, főtanácsos

 Kutatásszervezési, Dokumentációs  és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya 

Balázs Marianna – kutatási asszisztens (kutatási adminisztráció, rendezvények)
Giricz Anna – kutatási asszisztens, tanácsos (honlap, e-kapcsolatok, kiadványgondozás)
Jónás Irén – könyvtárvezető
Koplányi Gergely – statisztikus
Petróné Balog Erika – tisztviselő

 Költségvetési és Gazdálkodási Osztály 

Schiller Éva – osztályvezető, főtanácsos
Schlachta Andrea – tisztviselő, könyvelő
Szedlacsek Józsefné – tisztviselő, munka- és tűzvédelmi megbízott
Bereczky Ferenc
 
– technikai munkatárs
Szabó Péterné
 – technikai munkatárs

 

  ***

 

KORÁBBI IGAZGATÓK


Dr. Gödöny József DSc – igazgató, címzetes egyetemi tanár (1962–1991)

Dr. Pusztai László – igazgató, egyetemi docens (1992–1996)

Dr. Irk Ferenc DSc – igazgató, professor emeritus (1996–2006)

Dr. Virág György PhD – igazgató, szakmai főtanácsadó, főtanácsos (2006–2012)

Dr. Vókó György DScigazgató, főtanácsos (2012–2021)

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

június 7.

Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában

szakmai fórum

Előadók: Kiss Anna – Törő Andrea

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. június 02. péntek, 07:37:08.