» OKRI Szemle
 » OKRI Review

 


 

okri szemle borito               OKRI Szemle


Az OKRI Szemle az Intézet megalapításának ötvenedik évfordulója alkalmából elindított, és – szándékaink szerint – a jövőben is megjelenő kiadvány, amely az „OKRI-szerdák” során elhangzott előadásokból, illetve az itt előadó szakemberek írásaiból nyújt áttekintő válogatást.

Alábbiakban a közzétett publikációk teljes terjedelmükben – de a szerzői jogokra tekintettel korlátozással – tekinthetők meg.

____________________________

Virág György (szerk.):

OKRI Szemle, 2. kötet


Tartalom

Szerzők

Előszó

» 

ELSPETH GUILD
A szabadság európai értelmezése?

»

TÓTH JUDIT
A szabadságjogok értékvesztéséről

»

       FAZEKAS JUDIT
       Bel- és igazságügyi együttműködés az Európai Unióban –
       a hágai programtól a stockholmi programig

»

MICHAEL TONRY
A nemzeti büntetőpolitikák magyarázatai és ezek 
kelet-közép-európai vonatkozásai

»

JULIAN V. ROBERTS
A büntetéskiszabás egységesítése Angliában és Walesben: 
tanulságok Magyarországnak?

»

TARRÓSY ISTVÁN
Afrikai migránsok a fejlett világban és Magyarországon
Migrációs trendek, integráció, tapasztalatok 

»

GÁL ISTVÁN LÁSZLÓ
A gazdasági válságok, a gazdasági bűnözés és a
gazdasági büntetőjog egyes összefüggései 

»

HERCZOG MÁRIA
A gyermekjogi egyezmény érvényesülése 

»

KATONÁNÉ PEHR ERIKA
A gyermekbántalmazás nemzetközi megítélése 

»

VASKUTI ANDRÁS
A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának aktuális kérdései 

»

WEISZENBERGER ÉVA
A környezet és a természet védelme érdekében folytatott
ügyészi vizsgálatok tapasztalatai 

»        MELLÉKLET
       Az „OKRI–szerdák” jegyzéke (2010–2011) 

 
[OKRI, Budapest, 2012]

 ____________________________

Virág György (szerk.):

OKRI Szemle, 1. kötet


Tartalom

Szerzők

Előszó

A 2006 őszén elindult sorozat keretében eddig 106 előadásra, szakmai vitára, beszélgetésre került sor, ötvenöt előadó jött az Intézetbe, néhányuk visszatérően, több alkalommal is. Első kiadványunk az intézeti megújulás egyik elemének első éveit szemlézi, mutatja be.
Az oktatás új rendszere, és ennek megfelelően az OKRI Szemle is négy modulból épül fel: A „Kriminológus Iskolát” a szakmai ismeretek fejlesztésére és az empirikus kutatások során elengedhetetlenül szükséges módszertani ismeretek területén mutatkozó hiátusok pótlására szerveztük. A „Jogalkalmazói Fórum” rendezvényei – a fókuszt szélesítve – azt a közvetlen környezetet vizsgálják, amelyben kutatásaink mozognak, ahol a kriminális deviancia jelenségei leggyakrabban értelmezésre kerülnek. A jogalkalmazás különböző területeiről meghívott szakemberek (bírák, ügyvédek, ügyészek, rendőrök stb.) és a jogalkalmazás elemzésével foglalkozó kutatók előadásaikban a gyakorlat aktuális kérdéseit tárgyalják. A legszélesebb kontextust magában foglaló „Nyitott Műhely” tematikájában a társtudományok aktuális kérdései, kutatási eredményei szerepelnek, a lehető legtágabb körben, az épített környezet szerepének bemutatásától a pszichés folyamatok megértéséig. Az új képzési struktúra negyedik elemeként megtartottuk és folytatjuk az eddigi hagyományos belső szakmai oktatást, a „Szakmai Nap”-ot is. Minden hónap utolsó szerdáján továbbra is sor kerül arra az intézeti szakmai fórumra, amelyen egy-egy munkatársunk tart beszámolót valamely részben lezárt, vagy befejezett kutatásáról.

  Jogalkalmazói Fórum

 

» 

SZIKINGER ISTVÁN
Téveszmék a biztonságról és a szabadságról

»

FLECK ZOLTÁN 
A bírói hatalom válságából való kilépés irányai

»

VÓKÓ GYÖRGY 
Fogvatartottakkal való bánásmód Magyarországon

  Nyitott Műhely

 

»

DIÓS ERZSÉBET 
Bankcsődök és bankárperek

»

RAINER M. JÁNOS 
A Nagy Imre-per – ötven év távlatából

»

       STUMPF ISTVÁN 
       Az állam újrafelfedezése és a Neoweberiánus állam

»

SÁNDOR JUDIT 
Emberi jogok az orvosbiológia területén – a nemzetközi jog szerepe az emberi jogok és a bioetika közeledésében

  Kriminológus Iskola

 

»

LÉVAY MIKLÓS 
A gyermek érdekétől a megérdemelt büntetésig: a fiatalkorúakra vonatkozó büntető igazságszolgáltatás alakulása az Amerikai Egyesült Államokban

»

KORINEK LÁSZLÓ 
Kriminológiai kutatási módszerek

»

VAVRÓ ISTVÁN 
A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

  MELLÉKLET
Az „OKRI-szerdák” jegyzéke (2006–2009)


 [OKRI, Budapest, 2009]

 

 


 

 

revlog 3

OKRI Review

 

____________________________________

Az OKRI félévente megjelenő angol nyelvű szakmai kiadványa – a nemzetközi szempontból is releváns kutatási eredmények rövid, összegző bemutatása

Országos Kriminológiai Intézet – National Institute of Criminology
Hungary, 1525-Budapest PO Box. 41
www.okri.hu

ISSN 2062-5359 (Print)
ISSN 2062-5367 (Online)

[A képre kattintva a kiadványok teljes terjedelmükben, PDF formátumban olvashatók]

____________________________________

 

okri review 2011 1

György Virág (ed.):

OKRI Review 3.

 

2011. I. félév


Contents

ANDREA BORBÍRÓ
Improving correctional treatment of offenders in Hungary
Part 1: International experiences

IMRE SZABÓ
Die Beweisgewinnung der elektronischen Beweismittel in die ungarischen Strafverfahren

GYÖRGY VIRÁG – KATALIN PARTI
Online sexual abuse of children – a research exploration

 

 ____________________________________

 

review2 1page

György Virág (ed.):

OKRI Review 2.

 

2010. II. félév

 


Contents

KLÁRA KEREZSI – JÓZSEF KÓ
The Effectiveness of Juvenile Criminal Justice: Relapsing Juvenile Offenders

SZANDRA WINDT
Characteristics of foreign victims of crime in Hungary, based on Unified Police and Prosecutors Criminal Statistics (2000–2007)

TÜNDE BARABÁS
Initial Experiences of Mediation in Criminal Justice

 

 ____________________________________

 

okri review 2010 1

György Virág (ed.):

OKRI Review 1.

 

2010. I. félév


 

Contents

SZILVIA ANTAL – LÁSZLÓ TIBOR NAGY – ÁGNES SOLT
An Analysis of Prisoners Serving Life Sentences

SZILVIA GYURKÓ – GYÖRGY VIRÁG
Representation of Children and Crime in the Media

GÉZA FINSZTER – ÁDÁM MÉSZÁROS
Successful Methods and Tactics for the Substantiation of Crimes Related to Corruption

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.