Archívum – publikációk év szerint

  2014       2008       2002
2019  2013 2007 2001
2018  2012 2006 2000
2017  2011 2005 1999
2016        2010 2004 1998
2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2020-ban megjelent publikációi

 

szeptember

Kó József

Crime statistics in Hungary, 1968–2017: What is shaping the trend?
Archiwum Kryminologii, 2020/1., p. 45–73.
http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1945


Póczik Szilveszter

Besenyő János „Magyarország és a nyugat-szaharai válság” című könyvéről
Valóság, 2020/9., 106–110. o.

Egy szenvedélyes kutató Nyugat-Afrika bűvöletében
Magyar Tudomány, 2020/9., 1270–1275. o.

 

augusztus

Ritter Ildikó

Az ördög a részletekben lakozik 1. Az országos büntetési gyakorlat alakulása a kábítószer-kereskedelem miatt indult ügyekben
Ügyészségi Szemle, 2020/3., 42–62. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202002
 

július

Sárik Eszter

Békétlen Szahara – Besenyő János Magyarország és a nyugat-szaharai válság című könyvéről
Ügyészek Lapja, 2020/2–3., 129–132. o.

Szabó Judit – Csapucha Bernadett

A gyermekpornográfia tényállása a jogerős bírósági ítéletek tükrében, különös tekintettel a fiatalkorú elkövetőkre I.
Ügyészségi Szemle, 2020/2., 22–37. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202002/ujsag#22

 

június

Csapucha Bernadett

A gyermekpornográfia hazai büntetőjogi szabályozása, s a jelenség ellen folytatott küzdelem a nemzetközi dokumentumok tükrében
Büntetőjogi Szemle, IX. évf., 2020/1., 13–22. o.
https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/BJSZ_202001.pdf

Büntetőjogi beavatkozás a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása esetén
Iustum Aequum Salutare, 2020/2., 129–146. o.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20202sz/07_CsapuchaB_IAS_2020_2.pdf


Garai Renáta – Csapucha Bernadett

A költségvetési csalás gyakorlati kérdései – az Európai Unió forrásaiból származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások
Büntetőjogi Szemle, IX. évf., 2020/1., 23–44. o.
https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/BJSZ_202001.pdf


Garai Renáta

Nemzetközi törekvések a családon belüli erőszak elleni büntetőjogi védelemre - a távcső túloldalán: Ausztria és Szlovákia
(ÚNKP ösztöndíj keretében)
Külügyi Műhely, 2020/1., 126–145. o.
http://kulugyimuhelyalapitvany.hu/kulugyi-muhely-2020-1/


Deres Petronella

Az emberkereskedelem és a kényszermunka bűncselekményének egyes büntetőjogi kérdései I.
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 30–49. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202001/ujsag#30


Deres Petronella – Windt Szandra

The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania
Archiwum Kryminologii, 2020/1., 22 p.
http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1930/deres_windt_the_characteristics
_of_trafficking_in_human_beings_in_hungary_and_romania_10.7420AK2020M.pdf

 

május

Barabás A. Tünde

Barabás A. Tünde (szerk.): Kriminológia MA
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020, p. 186

Az épített környezeti bűnmegelőzés helye, szerepe és eszközei a szituációs bűnmegelőzés rendszerében
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Kriminológia MA. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020, 55–76. o.


Garai Renáta

Nemzetközi törekvések a családon belüli erőszak elleni büntetőjogi védelemre – a távcső túloldalán: Ausztria és Szlovákia
Külügyi Műhely, 2020/1., 126–145. o.
https://epa.oszk.hu/03800/03841/00002/pdf/EPA03841_kulugyi_muhely_2020_01_126-145.pdf


Kármán Gabriella – Szabó Judit

A poligráf alkalmazásának tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 6–28. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202001/ujsag


Sárik Eszter

A jóvátételi munka gyakorlati és elméleti kérdései
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 64–99. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202001/ujsag


Szabó Judit

A kuruzslás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai: egy aktakutatás eredményei
Ügyészek Lapja, 2020/1., 5–18. o.


Windt Szandra

Szemléletformáló tréning, avagy a rendőr, az ügyész, a bíró és öt emberkereskedelmes ügy (társszerző: Huszár Julianna)
Ügyészek Lapja, 2020/1., 57–65. o.
 

április

Garai Renáta

A bűnözés és a büntető igazságszolgáltatás áldozatai (társszerző: Domokos Andrea)
Glossa Iuridica, VI. évf., 2020/3–4., 9–22. o.
https://ajk.kre.hu/images/doc6/kiadvanyok/Glossa_Iuridica_2019_3-4_szam.pdf


Mészáros Ádám

Rablógyilkosság a Várnegyedben, avagy a Mailáth-eset
In: Kádár Hunor (szerk.): Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020, 51–66. o.
http://jog.sapientia.ro/data/Kadar-Bunugytortenet_BTv3-kis.pdf
 

március

Csapucha Bernadett

A „világháló árnyoldala”, avagy a gyermekpornográfia térnyerése az interneten
Ügyészek Lapja, 2019/4–5., 55–68. o.
http://ugyeszeklapja.hu/?p=2619


Póczik Szilveszter – Bolyky Orsolya – Sárik Eszter

Migrációs válság, embercsempészés, büntetéskiszabás. Külföldi bűnelkövetők Magyarországon és a 2015-ben kez
dődött migrációs válság

Ügyészek Lapja, 2019/6., 35–58. o. 

február

Csapucha Bernadett

A kiskorúak fokozott büntetőjogi védelmének megteremtése érdekében tett jogalkotói törekvések
In: Bándi Gyula (szerk.): A sokoldalúság okán. Doktorandusz Tanulmányok a Pázmány jogászképzésének 25. tanévében. Pázmány Press, Budapest, 2020, 25–32. o.
https://jak.ppke.hu/uploads/articles/458015/file/A_sokoldalusag_okan_PPKE_JAK_DoktTan_5.pdf

A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását büntető törvényi tényállás elméleti és gyakorlati kérdései
In: Miskolczi-Bodnár Péter (szerk.): XVII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója 2020. KRE-ÁJK, Budapest, 2020, 69–77. o.
https://ajk.kre.hu/images/doc6/kiadvanyok/Allam_es_Jog_XVII_Doktorandusz_konferencia_30.pdf


Garai Renáta

Kérlek vedd észre, én nem tudom elmondani!
Jog és Állam, 2020/29., 95–104. o.
 

január


Bolyky Orsolya – Sárik Eszter

EUROCRIM 2019 – Konvergáló utak, hidak és új utak a kriminológiában
Ügyészségi Szemle, 2019/4., 42–57. o.


Csapucha Bernadett

Családvédelem „nemzetközi vizeken”: Különös tekintettel a gyermekek oltalmára
Iustum Aequum Salutare, 2019/4., 127–151. o.
http://ias.jak.ppke.hu/hir/ias/20194sz/08_CsapuchaB_IAS_2019_4.pdf

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. október 26. hétfő, 06:35:46.