Archívum – publikációk év szerint

  2014       2008       2002
  2013 2007 2001
2018  2012 2006 2000
2017  2011 2005 1999
2016        2010 2004 1998
2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2019-ben megjelent publikációi

 

október

Nagy László Tibor

Garázdaság tegnap, ma, holnap
Miskolci Jogi Szemle, 2019. évi 2. különszám 2. kötet, Ünnepi tanulmányok Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára, 243–252. o.


Póczik Szilveszter

Migránsokkal összefüggő biztonsági kockázatok, integrációs feladatok és esélyek
In: Besenyő J. – Miletics P. – Orbán B. (szerk.): Európa és a migráció
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2019, 92–101. o.


Póczik Szilveszter – Sárik Eszter

Vigilante militias and activities against Roma and migrants in Hungary
In: Bjørgo, Tore – Mareš, Miroslav (eds.): Vigilantism Against Migrants and Minorities
Routledge, Oxon–New York, 2019, pp. 103–128.


Windt Szandra

Közösségi tervezéssel a biztonságos terekért
Belügyi Szemle, 2019/9., 83–95. o.

Gondolatok az emberkereskedelemről 
Miskolci Jogi Szemle, 2019/2. különszám 2. kötet, Ünnepi tanulmányok Farkas Ákos professzor 65. születésnapjára, 459–469. o.

Közösségi tér, de hogyan?
In: Tóth Eszter (szerk.): Biztonság. Város. Közösség. A Safecity konferenciasorozat előadásainak válogatott gyűjteménye
KulturAktív Egyesület, 2019, 137–146. o.

 

szeptember

Szabó Judit

A pszichopátia fogalma és kriminológiai jelentősége
In: Bárd Petra – Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin (szerk.): Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában. Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, 213–222. o.

A tizenkét éven aluliak sérelmére elkövetett szexuális erőszak egy aktakutatás eredményei tükrében
In: Zséger Barbara (szerk.): Kriminológiai Közlemények 79.
Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 2019. 43–64. o.


Virág György

A rendhagyó gyanúsított, avagy mi várható a kriminálpszichológiától a 21. században?
In: Bárd Petra – Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin (szerk.): Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában: Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, 206–212. o.

 

június

Kó József

Miért csökken a regisztrált bűncselekmények száma?
Belügyi Szemle, 2019/6., 69–84.o.

Virág György

Jogosultság és jogtalanság a szexualitás arénájában
Kaleidoscope, 2019. vol. 10, no. 18.
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=466

 

Kriminológiai Tanulmányok 56.
Szerkesztő: Vókó György. OKRI, Budapest, 2019. ISSN: 1586-4596

Nánási László:
A Csemegi-kódex születése (10–29. o.)

Garai Renáta:
A kapcsolati erőszak bűncselekményének jogalkalmazási gyakorlata – a jogerős ítéletek tanulságai (30–47. o.)

Kármán Gabriella:
Az illegális műtárgy-kereskedelem a büntetőjog-gyakorlatban Magyarországon (48–68. o.)

Farkas Krisztina:
A kulturális javak védelmének büntetőjogi megközelítése Olaszországban (69–87. o.)

Kiss Anna:
Vádalku magyar módra? (88–106. o.)

Nagy László Tibor:
A kifosztás kriminológiai kérdéseiről (107–120. o.)

Barabás A. Tünde – Dallos Endre – Molnár István Jenő – Papp József:
Környezetszenzitív bűnmegelőzés az okosvárosokban (121–142. o.)

Kármán Gabriella – Szabó Judit:
A poligráf felhasználásának elvei és feltételei a bizonyítási eljárásban (143–169. o.)

Csapucha Bernadett:
Az EJEB eseti döntésének hatása a magyar fogva tartási körülményekre (170–185. o.)

Sárik Eszter – Bolyky Orsolya:
Bűnözői életutak a maslow-i szükségletelmélet tükrében (186–210. o.)

 

május

Garai Renáta

A kapcsolati erőszak elmúlt 6 éve - avagy egy nóvum hatása és joggyakorlata (társszerző: Béda Anikó)
Ügyészségi Szemle, 2019/2., 6–25. o.

Tilki Katalin

A feljelentés elutasításának, illetve a nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
Belügyi Szemle, 2019/4., 77–93. o.
 

április


Póczik Szilveszter – Bolyky Orsolya – Sárik Eszter

Külföldi bűnelkövetők Magyarországon és a 2015-ben kezdődött migrációs válság
Ügyészek Lapja, 2019/1., 67–87.


Szabó Judit

Beszámoló „A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak kriminológiai vizsgálata” tárgyában folytatott kutatás eredményeiről
Ügyészségi Szemle, 2019/1., 64–65. o.
 

2019. március

Tilki Katalin

Összefoglaló „A környezet és természet elleni bűncselekmények gyakorlati kérdései” című konferenciáról
OKRI, Budapest, 2019

A feljelentés elutasításának és nyomozás megszüntetésének jellemző okai az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekben
OKRI, Budapest, 2019
 

2018. december – 2019. január


Nagy László Tibor – Bolyky Orsolya

Research on Multiple Homicide in Hungary
Revista Acadêmica, Vol. 2, 2018, 225–242. o.

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


február 19.

Deres Petronella – Windt Szandra:

Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai

  A rendezvény zárt körű.  

 

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. január 16. csütörtök, 14:11:29.