Archívum – publikációk év szerint

  2020  2014       2008       2002
  2019  2013 2007 2001
  2018  2012 2006 2000
  2017  2011 2005 1999
2022  2016        2010 2004 1998
2021        2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2023-ban megjelent publikációi

 

március

Póczik Szilveszter:

Recenzió a Conflict and Peace in Western Sahara – The Role of the UN’s Peacekeeping Mission (MINURSO) című tanulmánykötetről
Polgári Szemle, 18. évf. 4–6. szám, 2022, 392–397.
DOI: 10.24307/psz.2022.1230

 

Az Intézet kutatóinak 2022-ben megjelent publikációi 

 

november

Barabás A. Tünde

Kriminológia a Belügyi Szemlében. Lehetőségek és víziók
Belügyi Szemle, 2022, 70(11), 2189.
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.11.5


Korinek László

Egy híján harminc belőlem
Belügyi Szemle, 2022, 70(11), 2333.
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.11.36


Szabó Judit

From Need-Based to Control-Based Rehabilitation: The Hungarian Case (társszerző: Kerezsi Klára)
In: Vanstone, M. – Priestley, P. (eds.): The Palgrave Handbook of Global Rehabilitation in Criminal Justice. Palgrave Macmillan, 2022, 237–256. o.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-14375-5_14


Windt Szandra

Stabilitas – Belügyi Szemle a neved
Belügyi Szemle, 2022, 70(11), 2449.
https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.11.59

 

október


Nagy László Tibor

A rablások empirikus vizsgálata
Ügyészségi Szemle, 2022/2., 24–31. o.
https://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202202/ujsag#24


Sárik Eszter

Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról. 2. rész (társszerző: Vass Péter)
Ügyészek Lapja, 2022/3., 49–56. o.

 

szeptember


Kriminológiai Tanulmányok 59. kötet

(szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2022

» Előszó (7–10. o.)

» KORINEK LÁSZLÓ
Paradoxonok a kriminológiában és a büntető igazságszolgáltatásban (11–28. o.)

» DERES PETRONELLA
Kiberbiztonság, kiberbűnözés – Helyzetkép a Covid–19-pandémia időszakából (29–46. o.)

» SÁRIK ESZTER – WINDT SZANDRA
Új képzési formák az online térben világjárvány idején – a CRITCOR-projekt tanulságai a Covid tükrében (47–63. o.)

» KÓ JÓZSEF
A büntetőjogilag értékelhető korrupciós cselekmények indikátorai (64–92. o.)

» RITTER ILDIKÓ
A digitalizálódó drogpiac (93–107. o.)

» KÁRMÁN GABRIELLA
A Covid–19-járvány hatása az egészségügyi termékekkel való visszaélésekre (108–128. o.)

» GARAI RENÁTA
Mennyi a bűn ára? A közvetítői eljárásokban kötött megállapodások vizsgálatának tapasztalatai (129–148. o.)

» KISS ANNA
A kiskorú sértettek a büntetőeljárásban (149–163. o.)

» SOLT ÁGNES
A szülő sérelmére elkövetett emberölés szociológiai háttere (164–180. o.)

» NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A rablások kriminológiai kérdéseiről (181–201. o.)

Summaries (203–207. o.)

  

augusztus

Solt Ágnes

Otthoni erőszakosságok
Belügyi Szemle, 2022/8., 1671–1686. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/view/791/473

Windt Szandra

A gyerek: érték vagy értékes árucikk?
Belügyi Szemle, 2022/8., 1687–1703. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/9022

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos jogalkalmazói attitűdökről
Miskolci Jogi Szemle, 2022/1., 112–128. o.
https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.1.1941
 

július

Tilki Katalin

Tilki Katalin (szerk.): Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából
Konferenciakiadvány. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2022

A természetkárosítás bűncselekménye felderítésének és vizsgálatának kérdései
In: Tilki Katalin (szerk.): Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából. Konferenciakiadvány. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2022, 49–59. o.
 

június

Bolyky Orsolya

A kiszolgáltatottság fogalmának jogi értelmezése, különös tekintettel az idős korú áldozatokra
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 77–85. o.


Bőczné Neparáczki Anna

Bűnözéskutatás Európa közepén. Beszámoló az Országos Kriminológiai Intézet Vókó György és Mészáros Ádám emlékére rendezett konferenciájáról
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 69–76. o.

A szabadlábon védekező terhelt, valamint védőjének ügyirat-megismerési joga az Európai Unió elvárásainak fényében
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 111–117. o.


Kiss Anna

Az irodalomterápia szerepe a büntetés-végrehajtásban
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 129–136. o.


Nagy László Tibor

Pirotechnika a stadionokban
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 97–101. o.


Sárik Eszter

Egy a valóság és ezer a ruhája… Beszámoló „A terhelti beismerésen alapuló konszenzuális rendszer egyes kiemelt jogintézményei” című konferenciáról (társszerző: Vass Péter)
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 57–68. o.


Solt Ágnes

Hogyan veszélyeztetjük a gyerekeket? Jogerős esetek változásai 2015 évről 2020-ra
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 87–95. o.


Tilki Katalin

Egy állatkínzással kapcsolatos jogeset során felvetődött kérdések
Ügyészek Lapja, 2022/1–2., 103–109. o.

április


Ambrus István – Kőhalmi László (szerk.): Mészáros Ádám emlékére

Publicitas Art Média Kft., Budapest, 2022

Deres Petronella:
A vagyonvisszaszerzés elméleti alapjai – 49–56. o.

Kármán Gabriella – Kiss Anna – Mészáros Ádám:
Igazság és igazságosság a büntetőjog-tudományban. Az anyagi jog és a bizonyítási jog értékhordozó elvei és aktuális kérdései – 113–130. o.

Szabó Judit:
Néhány gondolat a személyiségzavarok büntetőjogi értékeléséről – 213–222. o.

Tilki Katalin – Mészáros Ádám:
Közlekedés és természetvédelem – töredék egy elkezdett kutatásból – 223–229. o.


Bárd Petra (szerk.): Liber Amicorum Bárd Károly. Vol. I. Mértéktartó hatalom: Igazságszolgáltatás a jogállamban
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2022

Barabás A. Tünde:
Sértettről másképpen – 200–210. o.

Kiss Anna:
Bűnbe eső esküdtek (A csoportdinamika szerepe Reginald Rose 12 dühös ember című drámájában) – 247–256. o.

Korinek László:
A bűnözést elősegítő körülményekről – 84–97. o.

Virág György:
No comment – 354–368. o.


Ritter Ildikó

Öregember nem vénember?! Az időskori kriminalitás jellemzői. II. rész
Ügyészek Lapja, 2021/6., 5–22. o.


Windt Szandra

Iain Brenn and Gerry Johnstone, Building Bridges: prisoners, crime victims and restorative justice. Book review
The International Journal of Restorative Justice, Issue 1, 2022
https://www.elevenjournals.com/tijdschrift/TIJRJ/2022/1
 

március


Barabás A. Tünde (szerk.):
Alkalmazott kriminológia
Dialóg Campus, Budapest, 2020


Barabás A. Tünde:

Bevezetés  (15–17. o.)
Alkalmazott kriminológia  (55–63. o.)
Bűnözés- és erőszak-ábrázolás a médiában  (209–216. o.)
Áldozattan 
(219–238. o.)
Bűnözéstől való félelem – bizonytalanságérzet a lakosság körében  (239–247. o.)
Alternatív büntetések – elterelés  (251–263. o.)
A resztoratív igazságszolgáltatás  (271–277. o.
Vagyon elleni bűncselekmények (társszerző: Rózsa Sándor)  (399–429. o.)

Kó József

Bűnözési statisztika Magyarországon és nemzetközi színtéren
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020, 351–368. o.

Korinek László

Látens bűnözés
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020, 369–375. o.

A terrorizmus
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020, 493–504. o.

Solt Ágnes

Társadalmi csoport, státusz, bűnözés
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020, 197–208. o.

Virág György

Erőszakos bűnözés (társszerző: Kulcsár Gabriella)
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2020, 385–397. o.

 

Sárik Eszter

Inzelt Éva – Sárik Eszter (szerk.): A korrupciós ügyek megelőzésének, kivizsgálásának és nyomozásának eszköztára. Útmutató gyakorlati szakemberek számára
Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2022, p. 33
https://hu.critcor.okri.hu/images/toolkit/Toolkit_HU_web.pdf

Éva Inzelt – Eszter Sárik (eds.): The prevention of corruption cases, tools for different means of investigation. A TOOLKIT for practitioners
National Institute of Criminology, Budapest, Hungary, 2022, p. 33
https://critcor.okri.hu/images/toolkit/Toolkit_EN_web.pdf

Szabó Judit – Virág György

Love in the Time of Pandemic. Domestic violence during the first wave of COVID-19 in Hungary
Belügyi Szemle, 2022/1. különszám, 7–34. o.


Windt Szandra

A munkáltatással összefüggésben elkövetett emberkereskedelem jellemzői elméleti és gyakorlati szempontból (társszerző: Balogh Krisztina)
Belügyi Szemle, 2022/2., 259–275. o. 

 

február

Sárik Eszter

Mindannyian vétkeztek, és híjával vannak Isten dicsőségének... Recenzió Tihanyi Miklós Bűn – Hit – Szabadulás című könyvéről
Magyar Rendészet, 2021/4., 259–263. o.

Windt Szandra

A világjárvány hatása az emberkereskedelemre az első két év tapasztalatai alapján
Belügyi Szemle, 2022/2., 327–344. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/view/745

 

január

Ritter Ildikó

Öregember nem vénember?! Az időskori kriminalitás jellemzői. I. rész
Ügyészek Lapja, 2021/5., 31–46. o.


Póczik Szilveszter

A review of: “Darfur Peacekeepers: The African Union peacekeeping mission in Darfur (AMIS) from the perspective of a Hungarian military advisor” by János Besenyo
Journal of Central and Eastern European African Studies, vol. 1, no. 3, 2021, 171–175.
https://jceeas.bdi.uni-obuda.hu/index.php/jceeas/article/view/18/26


Windt Szandra

„Aki még nincs 18 éves, az tabu” – egy gyermekprostitúcióról tartott kerekasztal-beszélgetés összegzése
Ügyészek Lapja, 2021/5, 49–55. o.

  

 


 

 

Az Intézet kutatóinak 2021-ben megjelent publikációi

 

szeptember

Barabás A. Tünde

A rendőrségi munka és a lakosság bizonytalanságérzetének összefüggései
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 43–51. o.


Korinek László

Az út nullától egyig
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 277–286. o.


Nagy László Tibor

A fiatalkorúak által elkövetett rablásokról
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 361–369. o.


Póczik Szilveszter

Embercsempészés, nemzetközi bűnügyi együttműködés, ítélethozatal
Belügyi Szemle, 2021/10., 1851–1868. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/7415/6079


Szabó Judit

Az érzelmi tünetek és a figyelmi torzítás kapcsolata: a reaktív agresszió moderátor hatása serdülők klinikai mintájában – poszter (társszerzők: Szabó Edina, Pelle Johanna, Halász József, Kökönyei Gyöngyi)
Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése, Székesfehérvár, 2021. augusztus 26-28.

Tilki Katalin

Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából – Konferencia összefoglaló
OKRI honlapja, 2021. szeptember, p. 5
https://okri.hu/images/stories/esemenyek/2021/termeszetved_konf_2021.10.12/konferenciabeszmol_20211012.pdf


Windt Szandra

Emberkereskedelem és a (közösségi) rendőrség
In: Barabás A. Tünde és Christián László (szerk.): Navigare necesse est. Ünnepi tanulmányok a 75 éves Németh Zsolt tiszteletére. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, 519–526. o.

 

augusztus

Tilki Katalin

Az elektromos kerékpárral elkövetett ittas járművezetések büntetéskiszabási gyakorlata
Ügyészségi Szemle, 2021/2., 36–52. o.
 

július


Kriminológiai Tanulmányok 58. kötet »

(szerk.: † Vókó György) OKRI, Budapest, 2021

» Előszó (7–11. o.)

»  VÓKÓ GYÖRGY †
Elmélkedés a büntetés-végrehajtási jog jelentőségéről (13–21. o.)

»  MÉSZÁROS ÁDÁM †
A bűncselekmény fogalmának alapkérdései. A bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban (22–31. o.)

»  KORINEK LÁSZLÓ
Panopticonban élünk (32–49. o.)

» DERES PETRONELLA
Digitális tér – Kiberbűnözés. Aktuális helyzetkép (50–67. o.)

» BOLYKY ORSOLYA – SÁRIK ESZTER
A bűnszervezet büntetőjogi szabályozása és a bizonyítás nehézségei a jogszabály-módosítás előtt (68–91. o.)

» RITTER ILDIKÓ
A hazai narkógazdaság és hatósági észlelésének mintázatai (92–114. o.)

» WINDT SZANDRA
Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről – egy attitűdvizsgálat alapján (115–135. o.)

» FARKAS KRISZTINA
A büntetőeljárás időszerűségét célzó egyes újítások empirikus megközelítésben (136–156. o.)

» BARABÁS A. TÜNDE – FARKAS KRISZTINA – KISS ANNA
Az új Be. egyes meghatározó jogintézményei. A sértetti pozíció erősödése, eljárásgyorsítás, -egyszerűsítés (157–184. o.)

» NAGY LÁSZLÓ TIBOR
A rablás néhány büntetőjogi kérdéséről egy empirikus kutatás kapcsán (185–202. o.)

» GARAI RENÁTA
Kitől kell védeni a gyermekeket? Kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények a tényadatok tükrében (203–220. o.)

» CSAPUCHA BERNADETT
A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását büntető törvényi tényállás egy aktakutatás tükrében (221–236. o.)

» Summaries (237–242. o.) 

 

június

Garai Renáta

A bűncselekmények árnyékában…
Trafikosok Lapja, 2021/2., 12–13. o.


Póczik Szilveszter

A 2015. évi menekültválság mélyebb okairól
Valóság, 2021/6., 3–10. o.
http://www.valosagonline.hu/archivum.html

május

Garai Renáta

Domokos Andrea – Garai Renáta: Különleges státuszú speciális üzletek: Nemzeti dohányboltok és a COVID-19
In: Miskolczi-Bodnár Péter (szerk.): Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum XXXIV. Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete.
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2021, 103–124. o.

Tilki Katalin

A magánszféra büntetőjogon kívüli eszközrendszere
Ügyészek Lapja, 2020/1–2., 65–78. o.

Az elektromos kerékpár európai uniós és hazai jogi környezete, az ezzel kapcsolatos balesetek általános jellemzői
Ügyészségi Szemle, 2021/1., 60–78. o.

 

április

Szabó Judit

A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre
Börtönügyi Szemle, 2021/1., 25–40.o.
 

március

Kármán Gabriella – Szabó Judit

A poligráf alkalmazásának tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében
Ügyészségi Szemle, 2020/5., 34–57. o. (print)

Póczik Szilveszter – Sárik Eszter – Vass Péter – Bolyky Orsolya

A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai
Belügyi Szemle, 2021/3., 375–396. o.
https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/issue/view/569/313
DOI: 10.38146/BSZ.2021.3.2

 

február

Windt Szandra

The unspoken phenomenon: forced labour in Hungary
http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/2039

 

január

Windt Szandra

Az emberkereskedelem jelensége a Btk. 192. § alapján
Ügyészek Lapja, 2020/6., pp. 35–44. o.

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

június 7.

Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában

szakmai fórum

Előadók: Kiss Anna – Törő Andrea

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. június 02. péntek, 07:37:08.