Archívum – publikációk év szerint

  2014       2008       2002
2019  2013 2007 2001
2018  2012 2006 2000
2017  2011 2005 1999
2016        2010 2004 1998
2015 2009 2003 1997

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Az Intézet kutatóinak 2020-ban megjelent publikációi

 

június

Deres Petronella

Az emberkereskedelem és a kényszermunka bűncselekményének egyes büntetőjogi kérdései I.
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 30–49. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202001/ujsag#30


Deres Petronella – Windt Szandra

The characteristics of trafficking in human beings in Hungary and Romania
Archiwum Kryminologii, 2020/1., 22 p.
http://czasopisma.inp.pan.pl/index.php/ak/article/view/1930/deres_windt_the_characteristics
_of_trafficking_in_human_beings_in_hungary_and_romania_10.7420AK2020M.pdf

 

május

Barabás A. Tünde

Barabás A. Tünde (szerk.): Kriminológia MA
Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020, p. 186

Az épített környezeti bűnmegelőzés helye, szerepe és eszközei a szituációs bűnmegelőzés rendszerében
In: Barabás A. Tünde (szerk.): Kriminológia MA. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020, 55–76. o.


Garai Renáta

Nemzetközi törekvések a családon belüli erőszak elleni büntetőjogi védelemre – a távcső túloldalán: Ausztria és Szlovákia
Külügyi Műhely, 2020/1., 126–145. o.
https://epa.oszk.hu/03800/03841/00002/pdf/EPA03841_kulugyi_muhely_2020_01_126-145.pdf


Kármán Gabriella – Szabó Judit

A poligráf alkalmazásának tapasztalatai egy empirikus kutatás tükrében
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 6–28. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202001/ujsag


Sárik Eszter

A jóvátételi munka gyakorlati és elméleti kérdései
Ügyészségi Szemle, 2020/1., 64–99. o.
http://ugyeszsegiszemle.hu/hu/202001/ujsag


Szabó Judit

A kuruzslás miatt indult büntetőeljárások tapasztalatai: egy aktakutatás eredményei
Ügyészek Lapja, 2020/1., 5–18. o.


Windt Szandra

Szemléletformáló tréning, avagy a rendőr, az ügyész, a bíró és öt emberkereskedelmes ügy (társszerző: Huszár Julianna)
Ügyészek Lapja, 2020/1., 57–65. o.
 

április

Garai Renáta

A bűnözés és a büntető igazságszolgáltatás áldozatai (társszerző: Domokos Andrea)
Glossa Iuridica, VI. évf., 2020/3–4., 9–22. o.
https://ajk.kre.hu/images/doc6/kiadvanyok/Glossa_Iuridica_2019_3-4_szam.pdf


Mészáros Ádám

Rablógyilkosság a Várnegyedben, avagy a Mailáth-eset
In: Kádár Hunor (szerk.): Az első bűnügy-történeti konferencia előadásai. Forum Iuris Könyvkiadó, Kolozsvár, 2020, 51–66. o.
http://jog.sapientia.ro/data/Kadar-Bunugytortenet_BTv3-kis.pdf

 

március


Póczik Szilveszter – Bolyky Orsolya – Sárik Eszter

Migrációs válság, embercsempészés, büntetéskiszabás. Külföldi bűnelkövetők Magyarországon és a 2015-ben kezdődött migrációs válság
Ügyészek Lapja, 2019/6., 35–58. o. 

február

Garai Renáta

Kérlek vedd észre, én nem tudom elmondani!
Jog és Állam, 2020/29., 95–104. o.
 

január


Bolyky Orsolya – Sárik Eszter

EUROCRIM 2019 – Konvergáló utak, hidak és új utak a kriminológiában
Ügyészségi Szemle, 2019/4., 42–57. o.

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________ 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. július 21. kedd, 12:09:27.