Archívum

  2015        2010
2019  2014 2009
2018  2013 2008
2017 2012 2007
2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2019. évi munkaterve


A) Az Intézet által kezdeményezett kutatások

1.

A kiskorúval való kapcsolattartás akadályozását és a gyermekmunkát büntető törvényi tényállások elméleti és gyakorlati kérdései (Btk. 209–210. §)
   Kutatók: Mészáros Ádám (kutatásvezető), Csapucha Bernadett

2.

A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései IV. A bűnösségen alapuló felelősség áttörése és a mögöttes felelősség a büntetőjogban
   Kutató: Mészáros Ádám

3.

A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban V. A tényálláson kívüli tényállási elemek
   Kutató: Mészáros Ádám

4.  A kapcsolati erőszak felderítésének és vizsgálatának kérdései
   Kutató: Garai Renáta

5. A bűnelkövetéshez vezető út megismerése felnőtt korú, visszaeső elítéltek körében
   Kutatók: Sárik Eszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya

6.

PoMigra – Political motivated crime in the light of current migration flows – Retrospection to trends, researches, findings and practical experiences concerning the PoMigra-relevant research fields until today
(PoMigra – Politikailag motivált bűnözés a jelenlegi migrációs áramlatok tükrében – Visszatekintés a PoMigra kutatás tekintetében releváns korábbi és máig ható kutatási trendekre, ezek eredményeire és a gyakorlati tapasztalatokra)
   Kutatók: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Sárik Eszter 

7.

Újszülöttje sérelmére emberölést elkövető nők helyzetének kriminológiai vizsgálata II.
   Kutató: Solt Ágnes 

8.

A büntetési gyakorlat szigorodása a kábítószer-kereskedelem esetében
   Kutató: Ritter Ildikó 

9. A sportrendezvények biztonsági kérdései, különös tekintettel az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság előkészületeire
   Kutató: Nagy László Tibor

10.

A rablások büntetőjogi és kriminológiai kérdései
   Kutató: Nagy László Tibor 

11.

Tendenciák a nemzetközi bűnözési adatokban
   Kutató: Kó József 

12.

Az infláció és a vagyon elleni bűncselekmények összefüggése
   Kutató: Kó József 

13.

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata
   Kutatók: Solt Ágnes (kutatásvezető), Antal Szilvia 

14.

Viktimizáció és félelmi attitűdök: Empirikus vizsgálat egyetemi hallgatók körében
   Kutató: Barabás Tünde 

15.

A női bűnözés jellemzői és trendjei
   Kutatók: Barabás Tünde (kutatásvezető), Virág György, Szigeti Ákos 

16.

Kriminálpszichológia II.
   Kutató: Virág György 

17.

Az effektivitás és a legalitás tényezői az európai szankció-végrehajtásban, különös tekintettel a visszaeső bűnelkövetés elleni küzdelemre
   Kutató: Vókó György 

18.

Büntetőeljárás az elméletben és a gyakorlatban III.
   Kutató: Kiss Anna 

19.

A sértett szerepének változása a Be. új jogintézményei kapcsán
   Kutató: Barabás Tünde, Kiss Anna 

 

B) Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások


B/1. A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások

I. 2018-ban kezdeményezett kutatás:

20.

Az integritásvizsgálatok nemzetközi szabályozása, a pozitív eredménnyel járó integritásvizsgálatokat követő gyakorlati intézkedések a nyomozási és ítélkezési gyakorlat tükrében, ezek tapasztalatainak a magyarországi tapasztalatokkal történő összehasonlító vizsgálata
   Kutatók: Farkas Krisztina (kutatásvezető), Kerezsi Klára

 
II. 2019-ben kezdeményezett kutatások:

21.

A bitcoin és egyéb kriptovaluták felhasználásával és a Darkneten elkövetett bűncselekmények felderítésének és bizonyításának tipikus nehézségei és célravezető módszerei
   Kutató: Parti Katalin

22.

A természetkárosítás bűncselekménye felderítésének és vizsgálatának kérdései
   Kutató: Tilki Katalin

23.

A jogerős felmentő ítélettel befejezett állatkínzásos ügyek elemzése
   Kutató: Tilki Katalin

24.

Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai, a kizsákmányolás büntetőjogi, kriminológiai és szociológiai értékelése
   Kutatók: Windt Szandra, Deres Petronella

25.

Nemzetközi együttműködés a bizonyítékok beszerzésében
   Kutatók: Kármán Gabriella (kutatásvezető), Farkas Krisztina

26.

A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében (szakértői és jogalkalmazói szempontok vizsgálata)
   Kutató: Kármán Gabriella

 

 B/2. Megyei Főügyészségek által kezdeményezett kutatások

27.

Az ismertté vált ittas állapotban elkövetett közlekedési bűncselekmények idősoros vizsgálata az 1978. évi IV. törvény és az új Btk. szabályozásának tükrében
   Kutató: Ritter Ildikó

28.

A migrációs válság kirobbanása után embercsempészés miatt indult büntetőügyekben a bíróságok büntetéskiszabási gyakorlata
   Kutatók: Póczik Szilveszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya, Sárik Eszter

29.

A fogyatékkal élők és a pszichiátriai betegek bűnözéssel kapcsolatos érintettsége és ennek megjelenése a védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapot, valamint a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetés megállapítása gyakorlatának tükrében
   Kutató: Bolyky Orsolya

30.

A zaklatás bűncselekményének jogi és kriminológiai kérdései
   Kutatók: Sárik Eszter (kutatásvezető), Bolyky Orsolya

31.

A gyermekpornográfia bűntettének jogalkalmazói gyakorlata, különös tekintettel a bűncselekmény tényállását megvalósító fiatalkorúakra
   Kutatók: Szabó Judit (kutatásvezető), Csapucha Bernadett

32.

A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak bűntettének megítélése az országos gyakorlatban, különös tekintettel a „szexuális cselekmény” és a „kényszerítés” fogalmára
   Kutató: Garai Renáta

33.

A személyiségzavar, különösen a pszichopátia hatása a büntetőjogi felelősségre
   Kutató: Szabó Judit

34.

A járműipari fejlesztések (pl. önvezető járművek, biztonsági rendszerek stb.) várható hatása a közlekedési bűncselekményekre II.
   Kutató: Kiss Anna

35.

A büntetőeljárási törvényben megjelenő ún. kommunikációs szabály beépülése az ügyészség büntetőjogi nyelvezetébe
   Kutató: Kiss Anna 

 

C) A Tudományos Tanács által kezdeményezett kutatások
     –

 

D) Együttműködés keretében megvalósuló feladatok


Az Agrárminisztérium által kezdeményezett kutatás

36.

A vadászbalesetek jogi és kriminológiai vizsgálata
   Kutatók: Bolyky Orsolya (kutatásvezető), Sárik Eszter


A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által kezdeményezett kutatás

37.

A kapcsolattartás mint reintegrációs eszköz vizsgálata
   Kutató: Solt Ágnes

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2020


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


február 19.

Deres Petronella – Windt Szandra:

Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai

  A rendezvény zárt körű.  

 

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2020. január 16. csütörtök, 14:11:29.