Archívum

  2020  2015        2010
  2019  2014 2009
2023  2018  2013 2008
2022  2017 2012 2007
2021       2016         2011 2006 

 

 

 

 

_______________________________________________________________


Az OKRI

2023. évi munkaterve


Az Intézet által kezdeményezett kutatások

1. A zsarolás büntetőjogi és kriminológiai vizsgálata
     Kutató: Nagy László Tibor
Közreműködő: Koplányi Gergely

2. A szexuális erőszak bizonyításával kapcsolatos problémák a vádemelést megelőző eljárás során
     Kutatók:  Virág György (kutatásvezető), Szabó Judit
     Konzulens:  Deres Petronella

3. Kiskorú áldozatok, felderítési nehézségek, a lakókörnyezet és a felderítettség összefüggései a családon belüli erőszak körében
     Kutató:  Solt Ágnes
     
Konzulens:  Bolyky Orsolya

4. A tiltott szerekkel kapcsolatos operatív felderítés hazai jellemzői
     Kutató:  Ritter Ildikó

5. Az emberkereskedelem jelensége a Covid19-pandémia árnyékában és a jogalkalmazók attitűdje
(kutatási ösztöndíj keretében)
     Kutató:  Windt Szandra

6. Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking (INVERT)
     Kutatók:  Barabás A. Tünde (kutatásvezető), Windt Szandra

7. A természetkárosítás bűncselekmények (Btk. 242. §) elbírálásának magyar gyakorlata a környezet büntetőjog általi védelméről szóló EU irányelv érvényesüléséről szóló értékelés [SWD(2020) 260 final] alapján
     Kutató:  Tilki Katalin
     
Konzulens:  Kiss Anna

8. A kriminológia Magyarországon: fejlődés és lehetőségek
     Kutató:  Barabás A. Tünde

9. A felfegyverkezve elkövetés hazai és nemzetközi megítélése, különös tekintettel az ún. „knife crime” jelenségére
     Kutató:  Deres Petronella
     
Közreműködő:  Koplányi Gergely

10. Az aktafeldolgozások módszertani problémái
     Kutató:  Kó József

11. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata
     Kutató:  Solt Ágnes

12. Az online drogkereskedelem hazai jellemzői
     Kutató:  Ritter Ildikó

13. Az egyes bűncselekménytípusok elkövetőinek életkori sajátosságai
     Kutató:  Kó József

Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások

14.  A valóság bizonyításának vádlottat terhelő esetei: a fordított bizonyítási teher alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai a vagyonelkobzás körében [Btk. 74/A. § (1) es (2) bekezdései]
     Kutató:  Kármán Gabriella
 
15. 

A Btk. 19. §-ában szabályozott büntethetőséget kizáró ok gyakorlata az emberkereskedelem és kényszermunka sértettjei által elkövetett jogellenes cselekményekkel összefüggésben
     Kutatók:  Windt Szandra (kutatásvezető), Bőczné Neparáczki Anna

16. A pénzmosás tipikus magyarországi elkövetőjének profilja: a bűncselekmény terheltjeinek személyi körülményei és azok lehetséges szerepe az elkövetővé válásban
     Kutatók:  Szabó Judit (kutatásvezető), Kó József

17. A terhelttel kötött megállapodás szerepe a bírósági határozat meghozatalában – lehetőségek a hazai jogrendben, eltérő megoldások a nemzetközi gyakorlatban
     Kutató:   Kiss Anna

18. Az okozott vagyoni hátrány megtérülésének lehetőségei a költségvetési csalás miatti bűnügyekben: az elkövető általi megtérítés [Btk. 396. § (8) bekezdése], a vagyonelkobzás, továbbá az adóhatóság általi megfizetésre kötelezés révén visszaszerzett vagyon egymáshoz viszonyított aránya és a kétszeres elvonás elkerülésének biztosítása a büntetőeljárásban
     Kutatók:  Kármán Gabriella (kutatásvezető), Deres Petronella
 
   Konzulens:  Garai Renáta

19. A lefoglalt elektronikus adatok kezelése és a személyes adatok védelme, a lefoglalt adatról készített másolat eljárásjogi megítélése és a sorsa a büntetőeljárásban
     Kutatók:  Garai Renáta, Kiss Anna

 

Együttműködés keretében megvalósuló feladatok

Az Országos Rendőr-főkapitányság által 2023-ban kezdeményezett kutatások:

20. Pénzintézetek ügyfeleinek sérelmére az online térben elkövetett csalás bűncselekmények
     Kutatók:  Sárik Eszter (kutatásvezető), Deres Petronella
     
Közreműködő:  Koplányi Gergely

21. Az állatkínzás nyomozása
     Kutató:  Tilki Katalin
 
   Konzulens:  Kiss Anna

22. Az erőszakba torkolló vagyon elleni bűncselekmények (különös tekintettel az idősek sérelmére elkövetett ilyen cselekményekre)
     Kutatók:  Bolyky Orsolya (kutatásvezető), Sárik Eszter
     Konzulens:  Nagy László Tibor

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 
november 28.

A Magyar Tudomány Ünnepe:

Tudomány: Válaszok a globális kihívásokra
______

A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései

szakmai-tudományos konferencia

az OKRI és a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet együttműködésében
 

Részletek

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. november 29. szerda, 09:29:24.