okri50 logo small

„Szabadság, biztonság, jog”

Az OKRI fennállásának 50. évfordulója

 

– Emlékév, 2010 –

 

Az Országos Kriminológiai Intézet 2010-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A fél évszázad alatt komoly hazai és nemzetközi elismertséget, szakmai hírnevet elérő intézmény, a múltra visszatekintve és a jövőbeni kihívásokkal és feladatokkal szembenézve, méltó módon ünnepelte meg ezt a jelentős évfordulót. A 2009 és 2010 szeptembere közötti Emlékév során olyan rendezvényeket, esemény-sorozatokat és programokat szerveztünk, amelyek lehetőséget adtak – a hazai és nemzetközi szakmai és laikus közvélemény számára egyaránt – az Intézetben folyó munka és a munkatársak megismerésére. Az Emlékév eseményei az elmúlt időszak kiemelkedő kriminológusai, tudományos eredményei, innovációi előtt kívántak fejet hajtani, egyidejűleg keresve a jövőbeni együttműködési lehetőségeket, a szakmai előrelépési, haladási utakat. 


AZ EMLÉKÉV ESEMÉNYEI


 I.

A kriminológia múltja, jelene és jövője Magyarországon

2009. szeptember 22. (OKRI nagyterem)


„A kriminológia múltja, jelene, jövője Magyarországon” című konferencia a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő OKRI 2009 szeptembere és 2010 októbere között zajló emlékévének nyitóeseménye volt. A kriminológia egyedüli hazai kutatóhelyeként és a legjelentősebb nemzetközi és magyar kriminológiai kutatások bázisaként ismert OKRI 2009. szeptember 22-én a legjelesebb kriminológusok részvételével ünnepelte a szakmát, az intézetet, és tette fel az aktuális kérdéseket a kriminológia jelenéről és jövőjéről.


PROGRAM

Pusztai Emlékülés – Pusztai László születésének 70. évfordulója alkalmából
(Moderátor: Finszter Géza, OKRI, osztályvezető)

♦ 

Pusztai Lászlóra emlékezünk – Irk Ferenc (OKRI, tudományos tanácsadó)

A bizonyítás elmélete és megvalósulása – Tóth Mihály (PTE, egyetemi tanár, tanszékvezető)

A gyakorlat buktatói és tanulságai – Kovács Lajos (ORFK, ny.r. ezredes)

A szakértői vizsgálat módszerei és használhatósága – Lontainé Santora Zsófia (főtanácsos, a BSZKI főigazgatója)

Az igazság megállapítása és megállapíthatósága a büntetőeljárásban – Erdei Árpád (ELTE, egyetemi tanár)


Kriminálpolitika és bűnözéskontroll a rendszerváltás után

(Moderátor: Irk Ferenc, OKRI, tudományos tanácsadó)

♦ 

Kriminálpolitika és bűnözés-kontroll 2002 és 2009 között  – Gönczöl Katalin (ELTE, egyetemi tanár)

Koncepció és valóság – büntetőjogi elképzelések és törvények egy bíró szemével – Márki Zoltán (LB, bíró)

Az OKRI szerepe a hazai kriminálpolitika tudományos alapjainak megteremtésében – Kerezsi Klára (OKRI, igazgató-helyettes)


A kriminológia jelene, múltja, jövője

(Moderátor: Virág György, OKRI, igazgató)

♦ 

Visszatekintés – az OKRI és az Ügyészség – Györgyi Kálmán (büntetőjogász, ny. legfőbb ügyész)

Mire jó a kriminológia? – Korinek László (PTE, egyetemi tanár)

Merre tart a kriminológia? – A kriminológiai kutatások jelentősége – Lévay Miklós (AB, alkotmánybíró)


Kerekasztal-beszélgetés a kriminológia kapcsolódási pontjairól, oktatásáról és a kriminológus képzésről

(Moderátor: Barabás Tünde, OKRI, osztályvezető)

 


 

II.

Kutatások az Ügyészség szolgálatában

– 2009. október 26. (Legfőbb Ügyészség díszterme) –

 

Az OKRI mint a Legfőbb Ügyészség egyik szervezeti egysége számára kiemelkedően fontos, hogy az ügyészség munkatársai megismerjék, használják és felhasználják az Intézetben folyó kutatások eredményeit, tapasztalatait. A Legfőbb Ügyészség minden évben külön megkeresésekben és ajánlások útján is felhívja munkatársaink figyelmét az ügyészi jogalkalmazás szempontjából fontos és érdekes témákra. „Az OKRI az ügyészségen” egynapos előadássorozat is azt a célt szolgálta, hogy legújabb kutatásainkat, eredményeinket közvetlenül is megismerhessék az érdeklődő ügyészek.


ELŐADÁSOK 

♦ 

Ünnepélyes megnyitó – Miks Antal, legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész

Az OKRI kutatási főirányai – Irk Ferenc

Az életfogytig tartó szabadságvesztés – Solt Ágnes, Antal Szilvia

Az iskolai erőszak – akciókutatás – Virág György, Gyurkó Szilvia

A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának hatékonysága – Kerezsi Klára, Kó József

Társadalomvédelem és büntetőpolitika – Borbíró Andrea, Vig Dávid

A kriminalisztika új fejlődési tendenciái és gyakorlati problémái – Finszter Géza, Kármán Gabriella

Bűnügyi célú genetikai adatbankok – Bárd Petra

A lakásmaffia – Póczik Szilveszter, Nagy László

Prostitúcióra kényszerítés és emberkereskedelem – Fehér Lenke

Az ügyészség alkotmányos helyzete – Kiss Anna

Az ügyész szerepe a mediációban – Barabás A. Tünde, Windt Szandra

 
III.

A hónap témája

♦ 2009. október – 2010. június ♦


„A hónap témája” címet viselő szakmai előadássorozat az Intézetben már közel három éve futó képzési programnak volt speciális, az Emlékév apropójából megváltozott rendben szervezett programpontja. Az intézeti kutatók és érdeklődő egyetemisták, PhD hallgatók részvételével zajló előadássorozat minden hónapban egy-egy témát járt körül a környezetvédelemtől a migráción át a rendészetig. Az érintett téma jeles elméleti művelőiből, gyakorlati szakemberekből, jogalkalmazókból és más érintettekből álló előadói kör biztosítékot jelentett arra, hogy alaposan és sokrétűen ismertessék meg a résztvevőkkel „a hónap témáját”.


Témák 

2009. október

   Konfliktuskezelés vagy büntetés?
      témafelelős: Barabás A. Tünde

2009. november 

   Társadalomvédelem a büntetőpolitikában / Európai tendenciák
      témafelelős: Vig Dávid, Borbíró Andrea

2010. január

   Határon átnyúló bűnözés – határon átnyúló védelem
      témafelelős: Póczik Szilveszter

2010. február

   Online biztonság
      témafelelős: Parti Katalin

2010. március

   Gazdasági folyamatok (biztonság, kockázatok, bűnesetek)
      témafelelős: Finszter Géza, Mészáros Ádám

2010. április

   Biztonság és környezetvédelem
      témafelelős: Dunavölgyi Szilveszter, Tilki Katalin

2010. május

   Biztonság a társadalomban – kisebbségek helyzete Magyarországon
      témafelelős: Solt Ágnes

♦  2010. június

   Biztonság és tudomány
      témafelelős: Virág György

 


 

 IV.

Tudományos Pályázat Gödöny József emlékére


– Meghirdetés: 2009. szeptember
– Eredményhirdetés: 2010. szeptember

A Gödöny Józsefről, az intézet alapító igazgatójáról elnevezett tudományos pályázatnál öt témakörben vártunk egyetemi hallgatóktól és ügyészségi fogalmazóktól pályaműveket, a bűnmegelőzéstől a büntetés-végrehajtáson át a kriminálpszichológiáig. Összesen huszonkilenc pályamű érkezett, amelyek közül hármat emelt ki az intézet kutatóiból álló bírálóbizottság.

Az egyetemi hallgatók számára meghirdetett 1. kategóriában Handrik Adél „A bírói tévedések okai” című dolgozata, illetve Timár Adrienn „Kriminalisztikai célú DNS-elemzés” című tanulmánya, míg a 2. kategóriában (fogalmazók) Dr. Perlaki Szilvia „A túsztárgyalás pszichológiája” című pályaműve került díjazásra. 

 


 

V.

Szabadság, Biztonság, Jog

– 2010. szeptember 23–24. (Mercure Budapest Buda Hotel) –


A „Szabadság, biztonság, jog” konferencia az OKRI Emlékév záró eseménye volt. Az európai és magyar kriminológiai közélet legnevesebb előadóinak részvételével megrendezett előadássorozat az aktuális szakmai és társadalmi, kriminálpolitikai és büntetőjogi kérdésekre kereste a választ a szabadság, a biztonság és a jog egy-egy aspektusát körüljárva. A legfontosabb témák a terrorizmus és határon átnyúló bűnözés, a rizikótársadalom és az erre reagáló büntetőpolitika, valamint az unió és a tagállamok viszonyában érvényesülő jogharmonizáció, illetve a versengő értékek köréből kerültek ki.


PROGRAM
 

   

Biztonság témakör

» Bűnmegelőzés – biztonság – Hans-Jörg Albrecht
» Biztonság hiánya, bűn és bűnözéskontroll – Kauko Aromaa

      Kerekasztal-beszélgetés
      Meghívottak: Jeney Petra, Lattmann Tamás, Tálas Péter
      Moderátor: Póczik Szilveszter

 

Szabadság témakör

» Európai és tengerentúli szabadságfelfogás – Hans-Jürgen Kerner
» A szabadság és szabadságjogok európai értelmezése – Elspeth Guild

      Kerekasztal-beszélgetés
      Meghívottak: Dénes Balázs, Lévayné Fazekas Judit, Tóth Judit
      Moderátor: Bárd Petra 

 

Jog témakör

» A büntetőjog határai a globális rizikótársadalomban – Ulrich Sieber
» Szükségállapot és kockázatkezelés – Michael Hamilton

      Kerekasztal-beszélgetés
      Meghívottak: Göncz Kinga, Ligeti Katalin, Stumpf István
      Moderátor: Irk Ferenc 

 

Társintézetek jubileuma

» Cambridge-i Kriminológiai Intézet – Friedrich Lösel
» Prágai Kriminológiai és Társadalomvédelmi Intézet – Miroslav Scheinost 

 

Párhuzamos workshopok a Szabadság, a Biztonság és a Jog témakörében

» Bűnmegelőzés és büntetőpolitika
      Előadók: Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin, Lévay Miklós
      Moderátor: Finszter Géza

» Gyermekkori kriminalitás
      Előadók: Gyurkó Szilvia, Pehr Erika, Vaskuti András
      Moderátor: Virág György

» Bűnözéskontroll és büntetés-végrehajtás
      Előadók: Barabás Tünde, Huszár László, Solt Ágnes
      Moderátor: Kerezsi Klára 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 21. péntek, 07:24:51.