Az Országos Bírósági Hivatal részéről dr. Handó Tünde elnök és az Országos Kriminológiai Intézet részéről Prof. em. Dr. Vókó György igazgató 

2017. október 17. napján együttműködési megállapodást
 írt alá.

Ennek keretében a jövőben intézményeink az oktatás, képzés, továbbképzés és rendezvények szervezése, valamint a kutatás területén kölcsönösen együttműködnek egymással.

OBH OKRI 1

   


  

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet
(MTA TK JTI)

OKRI magyar eles HIRLEVKP                                                                    mta tk jti 


I. Internetes Jogtudományi Enciklopédia

II. Konferenciasorozat 

________________________________________________________________________________ 


I. Internetes Jogtudományi Enciklopédia

Az elmúlt egy évtizedben általános elmozdulás figyelhető meg a tudományos ismeretek publikálásának módszereiben az internetes megjelenés felé. Az MTA TK Jogtudományi Intézete egy internetes, szabadon hozzáférhető (open access) jogtudományi enciklopédiát kíván létrehozni (www.jogtudomány.hu) egy középtávú projekt keretében.
Az MTA TK JTI és az OKRI között létrejött tudományos együttműködés keretében Jakab András és Fekete Balázs főszerkesztők a szerkesztőbizottság tagjává és a „kriminológia” témakör szakcikkeivel kapcsolatos szerkesztői munkálatokra Kerezsi Klárát kérték fel.
2014 márciusától – 2015 januárjáig a szerkesztőbizottsági tagok elkészítették a saját területükhöz javasolt szócikkek listáját. Megkezdődött a szócikkek listájának kialakítása, azok összeegyeztetése, az egyes problémák tisztázása, és a végleges szócikklista kialakítása.
2015. februártól szeptemberig a szócikkek megírása – beleértve azok színvonalának biztosítását – és folyamatos feltöltése zajlott.
Időközben az Internetes Jogtudományi Enciklopédia teljes szócikk-listája elkészült, és megkezdődött a teljes lista összefésülése. Jelenleg a kriminológia és a büntetőjog rovatok viszonyát érintő szócikk-lista harmonizálása zajlik. A mindkét szakterületen releváns szócikkek (pl. vagyon elleni bűnözés; visszaesés stb.) esetében a szócikkek közös felügyelet alatt készülnek, vagyis a szerző (vagy szerzők) személyét is egyeztetik a szerkesztők, és utólag is mindkét rovat szerkesztői kontrollálják az elkészült írásokat.

 

II. Konferenciasorozat


„Régi és újabb vitakérdések
a negyedik büntetőkódex kapcsán”


2013. július 1. napján hatályba lépett Magyarország negyedik büntető törvénykönyve, a 2012. évi C. törvény. Egy új büntetőkódex hatálybalépését közvetlenül megelőzően és azt követően mindig megélénkül a szakmai és tudományos diskurzus. Az Országos Kriminológiai Intézet és a MTA TK Jogtudományi Intézete ebbe bekapcsolódva konferenciasorozatot rendezett „Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán” címmel.
A rendezvénysorozat nem pusztán a Btk. újdonságait mutatta be, hanem azon jogértelmezési kérdések újragondolására is alkalmat kívánt biztosítani, amelyek korábbi kódexek örökségeként merültek fel büntetőjogunkban.

Kapcsolattartók, szervezők:
   OKRI részéről dr. Barabás A. Tünde osztályvezető
   MTA TK JTI részéről dr. Hollán Miklós tudományos főmunkatárs

A konferenciasorozat keretében négy rendezvény megtartására került sor, amelyek témái a következők voltak:

I.

A büntetőjogi felelősség alapjai
2014. június 25., helyszín: OKRI, 1122 Budapest, Maros u. 6/a.

 1. A jogos védelem szükségessége és arányossága
  (Dr. Mészáros Ádám, OKRI)
 2. A szituációs jogos védelem
  (Dr. Ujvári Ákos, PPKE JÁK–Fővárosi Ítélőtábla)
 3. A megelőző jogos védelem
  (Dr. Bárd Petra, OKRI)
 4. A végszükség
  (Dr. Hollán Miklós, MTA TK JTI)
 5. Továbbélő és új dogmatikai problémák az egység-többség tanában
  (Dr. Ambrus István, SZTE ÁJK) 
II. A büntetőjogi szankciórendszer alapkérdései
2014. szeptember 16., helyszín: MTA TK JTI, 1014 Budapest, Országház u. 30.

 1. A tényleges életfogytiglani szabadságvesztés
  (Dr. Gellér Balázs, ELTE)
 2. A három csapás
  (Dr. Békés Ádám, PPKE)
 3. Változások a szankciótan anyagi jogi szabályozásában az új Bv. kódex tükrében
  (Dr. Antal Szilvia, Fővárosi Főügyészség)
 4. A megbánás helye és szerepe a magyar büntetési rendszerben
  (Dr. Barabás A. Tünde, OKRI–NKE-RTK)
 5. Sportrendezvények látogatásától való eltiltás
  (Dr. Borbély Zoltán, PPKE – Kovács József, MLSZ)
III. Az egyén elleni bűncselekmények fontosabb kérdései
2014. november 26., OKRI, 1122 Budapest, Maros u. 6/a.

 1. A testi sértés bűncselekményének egyes szabályozástörténeti kérdései
  (Dr. Deres Petronella, OKRI)
 2. Az emberölés szabályozásának változásai az új büntetőjogi kódexben
  (Dr. Bolyky Orsolya, OKRI)
 3. A nemi bűncselekmények az új Btk.-ban – jó irányok és kodifikációs hibák
  (Dr. Szomora Zsolt, SZTE ÁJTK)
 4. Régi problémák és újszerű megoldások a közlekedési bűncselekmények körében
  (Dr. Czencz Zoltán, Pest Megyei Főügyészség)
 5. „Valami régi – valami új?” Gondolatok a vagyon elleni bűncselekményekről
  (Dr. Madai Sándor, Debreceni Egyetem ÁJK)
 6. Talmi szabadság. A szerzői jogsértések körében végrehajtott dekriminalizáció kérdései
  (Dr. Ott István, Központi Nyomozó Ügyészség)
IV.   A közösségi érdekek elleni bűncselekmények fontosabb kérdései
2015. május 14., helyszín: MTA TK JTI, 1014 Budapest, Országház u. 30.

 1. A kartell bűncselekmény
  (Dr. Sinku Pál, Legfőbb Ügyészség)
 2. A fogyasztók érdekeit sértő bűncselekmények
  (Dr. Békés Ádám, PPKE)
 3. Költségvetési csalás
  (Dr. Jacsó Judit, Miskolci Egyetem ÁJK)
 4. A környezet és a természet elleni bűncselekmények
  (Dr. Kőhalmi László, PTE ÁJK)
 5. Csődbűncselekmények
  (Dr. Gula József, Miskolci Egyetem, ÁJK)
 6. A köznyugalom elleni bűncselekmények
  (Dr. Hornyák Szabolcs, PTE ÁJK)
 7. Korrupciós bűncselekmények
  (Dr. Inzelt Éva, ELTE ÁJK)
 8. Pénzmosás a gyakorlatban és az új Btk.
  (Dr. Mészáros Ádám – Dr. Kármán Gabriella – Dr. Tilki Katalin, OKRI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

 • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.