balkancrim logo

 

Balkan Criminology Network

 

2017-ben az a megtiszteltetés érte hazánkat, hogy az éves szakmai tanácskozás Budapesten, az Országos Kriminológiai Intézetben kerül megrendezésre a viktimológia témakörében. 
A konferencia címe: „Victimology and Victim Protection in the Balkans” (Viktimológia és áldozatvédelem a Balkánon”)

A konferencia részletes programja megtekinthető ITT


A Max-Planck Partner Group for ‘Balkan Criminology’ – rövidítve Balkan Criminology Network (a Balkán Régió Kriminológiai Hálózata) – 2013-ban alakult meg a Zágrábi Jogtudományi Egyetem és a Max-Planck Institute for Foreign and International Criminal Law együttműködésében. A Hálózat létrehozásának célja az volt, hogy a régió kriminológusai között termékeny párbeszéd folyjon, és a térség egyetemi tanárai, kutatói közös, regionális kutatásokat szervezzenek. Komoly igény mutatkozik ugyanis a kutatási potenciál összekapcsolására, illetőleg a kívülről jövő kezdeményezések befogadására, hiszen a számos tevékenység és projekt töredezetten, egymásról nem tudva működik a Balkán régióján belül. Ráadásul a térséget kriminológiai aspektusból korábban egy szakmai fórum sem képviselte, holott a földrajzi – és bizonyos mértékben – politikai hasonlóságok szükségessé teszik a közös gondolkodást, kiváltképpen a kriminológia tudományterületén.

A Balkan Criminology tevékenysége során a közép-kelet-európai összehasonlító elemzéseket szorgalmazza. A kriminológiai vizsgálatok 2014-ban kezdődtek, különböző – összehasonlítható – témák köré csoportosítva az elemzéseket. Elsőként a kriminológia tudományának és oktatásának feltérképezése volt a feladat. A következő évben a Balkán büntetés-végrehajtási kérdései, 2016-ban pedig az erőszakos bűnelkövetés problémái kerültek a fókuszba. Az alakuló ülésnek és az első éves konferenciának a Zágrábi Egyetem, a 2015-ös második éves konferencián Szarajevói Egyetem, a 2016-os tudományos rendezvénynek pedig Bukarest adott otthont.

További információ:

http://balkan-criminology.eu/

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 21. péntek, 07:24:51.