marginlogo                                                                                                                     horizon

  

TACKLE INSECURITY IN MARGINALIZED AREAS – 653004

___________________________________________________________________ 

  

A MARGIN projekt

 

2015 és 2017 között az Országos Kriminológiai Intézet részt vett A bűnözéstől való félelem kezelése marginalizálódott területeken (angolul: Tackle Insecurity in Marginalized Areas, rövidített nevén: MARGIN) című nemzetközi kutatási projektben, mely az EU Horizon 2020 program támogatásával valósult meg. A projektben a Barcelonai Egyetem vezetésével összesen 7 partnerintézmény dolgozott együtt (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Università di Milano–Bicocca, EuroCrime, University College London TNS BMRB, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales), az OKRI munkatársai mellett spanyol, katalán, olasz, angol és francia kutatók. A megvalósításban az OKRI részéről dr. habil. Barabás A. Tünde osztályvezető, dr. Windt Szandra tudományos főmunkatárs, Koplányi Gergely tudományos segédmunkatárs és Szigeti Ákos statisztikus vett részt.

A projektindító megbeszélésre (kick-off meeting) 2015 májusában, Barcelonában került sor, melyet azóta további két tematikus – a kutatás elméleti hátteréhez, illetve a Delphi módszeren alapuló kérdőív-kidolgozáshoz kapcsolódó – találkozó, a terepmunkára való felkészítő tréning, illetve az Európai Bizottságnak tartott félidei- és záró beszámoló követett.

A kutatás a biztonságérzet négy dimenzióját vizsgálta:

  • objektív dimenzióját (az áldozattá válást)
  • szubjektív dimenzióját (a bűnözéstől való félelmet)
  • társadalmi-gazdasági dimenzióját (a szociális sérülékenységet)
  • valamint társadalmi-földrajzi dimenzióját (a környék hatását).

A bűnözéstől való félelem és a biztonságérzet konceptualizálása után a kutatás az aktuális bűnözési trendek, illetve az országonkénti áldozattá válási kérdőívek adatainak elemzésével folytatódott. Ezt követte a 6 nyelven (angolul, spanyolul, katalánul, franciául, olaszul és magyarul) elérhető MARGIN kérdőív összeállítása, amely Olaszországban egy 15.000 fős mintán, illetve további 4 városban (Barcelonában, Londonban, Párizsban és Budapesten) 100-100 fős mintákon került lekérdezésre. Az antropológiai terepmunka további fázisaiban az öt országban összesen 50 mélyinterjú, illetve 10 fókuszcsoportos interjú lekérdezésére került sor, a hathónapos résztvevő megfigyelés mellett.

A projekt alapeleme volt az állampolgárok bevonása a biztonsággal kapcsolatos kutatásba, mint

  • az információ első számú forrásai (az antropológiai terepmunka során): segíthetnek megérteni az áldozattá válás és a biztonságérzet meghatározó tényezőit;
  • a bűnözéstől való félelem csökkentésére irányuló – a kutatás folyamán összegyűjtendő – jó gyakorlatok célpontjai;
  • az aktív szerepet igénylő kutatási stádiumok résztvevői (pl. fókuszcsoportos interjúk során): megoldási javaslatokat készítettek elő.

A magyar terepkutatás, illetve a projekt többi stádiumában való közös munka elvégzése mellett Intézetünk volt felelős a projekt népszerűsítéséért és eredményeinek felhasználásáért, valamint vezető szerepet töltött be a 2017 áprilisában Budapesten megtartott nemzetközi konferencia megszervezésében és lebonyolításában.

A konferenciára a világ 18 különböző országából több mint 130 kutató, döntéshozó és szakember érkezett, hogy megismerje a projekt eredményeit és részt vegyen az azokkal kapcsolatos eszmecserében. A háromnapos angol nyelvű konferencia során az előadások és beszélgetések kimondottan a biztonsági problémák felismerésével és kezelésével kapcsolatos jó gyakorlatok, illetve a biztonságérzet növelésére irányuló megoldások megosztására irányultak.

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 21. péntek, 07:24:51.