sarikfoto2  

Dr. Sárik Eszter Katalin PhD   
tudományos főmunkatárs
Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 


 Főbb kutatási területek/témák 

»  Látens fiatalkori devianciák
» A fiatalkorúak és fiatal felnőttek emberölési cselekményeinek kriminológiai vizsgálata
» Korcsoportos értékek. 12-17 éves tanuló fiatalok értékválasztási attitűdjének vizsgálata
» A szülők sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények
» A fiatalkorúak értékrendjének, vallásosságának és nemzetiségi megoszlásának vizsgálata
» Cigányság és vallás. Az egyházak, vallási közösségek cigánypasztorációs, cigánymissziós tevékenysége


 Főbb kutatások/projektek 

2017–   Vigilantism against Migrants and Minorities (2017–2018)
2016–   PoMigra Project – Political motivated crime in the light of current migration flows (2016–2018)
2014  •  Fiatalok, értékrend, vallás és nemzetiség. A veszélyeztetett és bűnelkövető fiatalok értékrendjének, vallásosságának vizsgálata
2013  • Cigányság és vallás. Az egyházak, vallási közösségek cigánypasztorációs, cigánymissziós tevékenysége
   • Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői – különös tekintettel a tárgyaláson történő kihallgatás és a hallgatáshoz való jog problémakörére
   • A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia tervezetének véleményezése – gyermek és ifjúságvédelemre vonatkozó rész
2011  • „Hatékony környezeti stratégia a fiatalkorúak alkoholfüggőségének megelőzésére Európában”, ún. AAA-Prevent Projekt
   • A látens fiatalkori devianciák és korcsoportos értékek. 12-17 éves tanuló fiatalok értékválasztási attitűdjének vizsgálata (egyéni kutatás)
   • A gyermek- és fiatalkorúak agresszív viselkedésének kriminológiai vizsgálata (kutatásvezetőként)
   • International Self Reported Delinquency-2, Látens fiatalkori bűnelkövetés nemzetközi összehasonlító vizsgálata, 27 ország részvételével
2010/11  • Az ISRD-2 nemzetközi összehasonlító elemzés, Csehország, Észtország és Magyarország részvételével
2003/04  • A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás előzményei
2001/02  • A családon belüli erőszak kérdésének kutatása, különös tekintettel a szülők sérelmére elkövetett bűncselekményekre


 Kiemelt publikációk 

1.    Sárik Eszter: Vallásosság és kriminológia
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 53. OKRI, Budapest, 2016, 25–42. o.
2.   Sárik Eszter: A vallásosság vizsgálata deviáns fiatalok körében
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 52. OKRI, Budapest, 2016, 192–210. o. 
3.   Tamási Erzsébet – Bolyky Orsolya – Sárik Eszter: Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 51. OKRI, Budapest, 2013, 130–165. o.
4.   Sárik Eszter: Ifjúsági értékrend és deviancia
In: Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 49. OKRI, Budapest, 2013, 130–165. o. 
5.   Melinda Gyökös – Eszter Sárik: Herstelrecht en criminaliteitspreventie
Tijdschrift voor Herstelrecht. Boom Lemma uitgevers, 2/2011. (11) pp. 43–51 
6.   Eszter Sárik: The Questions of juvenile violence and restorative justice in Hungary
Ügyészek Lapja, 2010/3–4., 87–92. o. 
7.   Bolyky Orsolya – Sárik Eszter: A fiatalkorú elkövetők gyermekkora – az elkövetővé válás előzményei
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 42. OKRI, Budapest, 2005, 327–352. o. 
8.   Sárik Eszter: A kiskorú az áldozat, avagy hol tart napjainkban a hatósági együttműködés a gyermek érdekében?
In: Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 38. OKRI, Budapest, 2001 
9.   Sárik Eszter: Az iskola betegei, avagy beteg-e az iskola?
Új Pedagógiai Szemle, 2001 
10.   Sárik Eszter: A társadalmi környezet és a gyermekkori kriminális deviancia összefüggése
Belügyi Szemle, 1999/6. 


 Szakmai tapasztalat, pozíciók  

2016–   Országos Kriminológiai Intézet
2016–2017 Büntető Jogtudományi Osztály – tudományos munkatárs
2018–         Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály – tudományos munkatárs
2013–2016   Országos Kriminológiai Intézet, kirendelt ügyész, február 1-jei kirendeléssel
2012   Budapesti I. és XII. kerületi kerületi Ügyészség
Ügyészi kinevezés: 2012. február 1.,  fiatalkorúak ügyésze
1999/2012    Országos Kriminológiai Intézet
2019–          tudományos főmunkatárs 
2004–2012: tudományos munkatárs
1999–2004: tudományos segédmunkatárs


 Tanulmányok 

2003    jogász szakvizsga
1999  

jogász diploma
Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, Jogtudományi Kar
minősítés: cum laude


 Szakmai elismerések, díjak  

1998    Ügyészek Országos Egyesületének Kozma Sándor pályázata: Különdíj


 Oktatási tevékenység 

2007   I. félév, PPKE JÁK, kriminológia
2005   I. félév, PPKE JÁK, kriminológia
2003   I. félév, PTE ÁJK, „Gyermek- és fiatalkori bűnözés”  szeminárium
1999/2003    ELTE ÁJK, kriminológia


 Tudományos tagság, tisztség 

2013–   Balkan Criminology Network (tudományos nemzetközi hálózat) – nemzeti képviselő
2011/13   Európai Bűnmegelőzési Hálózat (EUCPN) helyettes nemzeti képviselője,
2011 első félévében, a magyar elnökség ideje alatt, elláttam az EUCPN nemzeti képviselői feladatait
2001–    Magyar Kriminológiai Társaság – tag, 2001–2004-ig titkár


 Nyelvismeret 

angol nyelv – középfokú „C” típusú nyelvvizsga
   Az angol jogi szaknyelvet ismerem, napi munkámban használom:
   - tanulmányírás
   - nemzetközi pályamunkák értékelése,
   - nemzetközi konferencia részvétel
   - előadások stb.
német nyelv – „C” típusú középfokú nyelvvizsga

 


 

konyv          PUBLIKÁCIÓK  (Magyar Tudományos Művek Tára)     

 


 

konferencia   ELŐADÁSOK, KONFERENCIÁK   

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. június 21. péntek, 07:24:51.