KOCKA LOGO felirat nlkl   

A SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁS

A JOGALKALMAZÁS TÜKRÉBEN  

web pict

 


A szakértői bizonyítás kutatása az Országos Kriminológiai Intézet tevékenységében régi múltra tekint vissza, számos büntetőeljárás-jogi és kriminalisztikai kutatás zajlott falai között a munkatársai részvételével. 1982-ben zárult egy nagyobb volumenű, elméleti és empirikus módszereket is alkalmazó többéves vizsgálat, amelynek bevezető gondolatai, legfontosabb indokai a következők voltak: „napjaink tudományos technikai fejlődésének a jogalkalmazás területén jelentkező egyik szükségszerű következménye a szakértői bizonyítás jelentőségének növekedése. […] A kutatás során az Intézet munkatársai választ igyekeztek kapni arra a kérdésre is, hogy a szervezeti változtatások és a jogszabály-módosítások mennyire váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.” A felmerült kérdések és a megállapítások egy része napjaink szervezeti és jogi keretei között is aktuális; ez is alátámasztja e folyamatosan változó, fejlődő alapokkal rendelkező bizonyítási eszköz felhasználási feltételei monitorozásának szükségletét.
   Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény és a 2018. július 1-jén hatályba lépett új büntetőeljárási törvény változásokat hozott a szakértői bizonyítás szabályozásában.
  Intézetünkben 2019-ben a Legfőbb Ügyészség kezdeményezésére kutatás indult „A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében” címmel. A kutatás célja az volt, hogy az elmúlt években a témában elméleti síkon folytatott vizsgálatok eredményeire jelentősen támaszkodva, ezúttal az igazságügyi szakértői bizonyítás jogalkalmazási tapasztalatait vegye górcső alá. Időszerűvé vált a szakértői bizonyítás több szakterületet felölelő, átfogó vizsgálata helyzetértékelő, illetve a szakértői és a jogalkalmazó tevékenységet egyaránt segítő céllal, az új jogszabályok tükrében. A kutatás vezérfonalának a szakvélemény bizonyításban betöltött szerepét, valamint hiteltérdemlőségének lehetőségeit, tényezőit és megvalósulását tekintettük.
   A rendelkezésre álló statisztikák áttekintését és adatainak elemzését követően a vizsgálat fő elemét az átfogó kérdőíves kutatás jelentette. Az empirikus kutatást a nyomozó hatóságok (a Rendőrség és a NAV), az ügyészség és a bíróság munkatársai körében, az egész országra kiterjedően, valamennyi szervezeti egység bevonásával folytattuk. A szakértői bizonyítás teljes folyamatát felölelő, közel száz kérdésből álló kérdőívet a hatóságoknak összesen 667 képviselője töltötte ki. A kutatás eredményei átfogó képet mutatnak a jogalkalmazók tapasztalatairól, a megállapítások a téma további vizsgálataihoz is adalékot nyújtanak.


A kutatás résztvevői

Dr. Kármán Gabriella – a kutatás vezetője
Kó József – kutató
Koplányi Gergely – statisztikus


Partnerek


Legfőbb Ügyészség
loglegfu

Országos Bírósági Hivatal
logobh

Országos Rendőr-főkapitányság
logorfk

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
lognav

_________________

 

A kutatás eredményei

PUBLIKÁCIÓ

boritofin

Kármán Gabriella:


A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében

Egy átfogó empirikus kutatás eredményei 2023

 

 

Tartalom

 

A 2019–2022-ig folytatott kutatás eredményeiről összefoglaló tanulmány készült. A szakértői bizonyítás aktuális kérdéseit tárgyaló elméleti fejezetek számba veszik a büntetőjog-alkotás eredményeit, időtálló és újszerű kihívásait, emellett összefoglalják téma legfontosabb bizonyításelméleti tételeit a jogalkalmazás támogatására. Az empirikus vizsgálat legfőbb újdonsága abban áll, hogy a büntető igazságszolgáltatás intézményeit meghatározó arányban képviselő szakemberek tapasztalatairól egységes szerkezetben, sok szempont szerint, összehasonlítható módszerrel alakított ki 360 fokos körképet. Az eredmények a szakértői bizonyítás gyakorlatának számtalan vetületét vonultatják fel, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy összegzésük a büntetőeljárás hatékonyságának fokozása érdekében rámutasson a jó gyakorlatokra, a problémákra és a megoldási lehetőségekre, kiemelten kezelve a szakvélemény értékelését, amelyhez részletes szempontrendszert dolgoz ki.

[Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2023. ISBN 978-963-7373-34-3 (online)]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi  LINKEN »

 

ESEMÉNYEK

  2023. április 20.
Kerekasztal megbeszélés „A szakértői bizonyítás az igazságszolgáltatás tükrében” címmel 


A 2019–2022 között zajlott kutatás legfőbb megállapításait és eredményeit dr. Kármán Gabriella tudományos főmunkatárs és a kutatás résztvevői zárt szakmai megbeszélésen mutatták be a meghívott és a kutatást támogató szervezetek – a Legfőbb Ügyészség, az OBH, az ORFK, a NAV – vezető képviselői részére, megköszönve a sikeres lebonyolításhoz nyújtott segítségüket.
   Az ülés hangsúlyozott célja a résztvevő szervezetek észrevételeiknek ismertetése, az eredmények hasznosítása lehetőségeinek megbeszélése volt.
   A szervezetek és képviselőik a kutatásban való részvételükkel nagy számban járultak hozzá a szakértői bizonyítással kapcsolatos tapasztalatok összegyűjtéséhez, vizsgálatához, ezáltal egy – reményeink szerint – minden szervezet számára hasznos információkkal rendelkező, online terjesztésre szánt kiadvány elkészítéséhez is.
   A beszélgetés során elhangzott további észrevételek és javaslatok szintén segítették a kutatás eredményeinek hasznosítását.

__ ◊ __

 

slide

2023. október 11., 
Igazságügyi Palota Díszterem


A szakértői bizonyítás
a jogalkalmazás tükrében

Szakmai-tudományos konferencia

 

 

A konferencia célja az azonos című kutatás eredményeinek szélesebb körben történő ismertetése, és ennek kapcsán a szakértői bizonyítás aktuális kérdéseinek és a legjellemzőbb problémáknak, jó gyakorlatoknak a tárgyalása volt. A rendezvényen a kutatásban részt vevő szervezetek (a bíróság, az ügyészség, a rendőrség, a NAV és az OKRI), valamint a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ vezető szakemberei tartottak előadást; helyzetértékelő és esetismertetéseken alapuló tartalmas és színvonalas prezentációikkal járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez.
  Nagy létszámú közönségünk szintén a büntetőjog-alkalmazás érintett szereplőiből, az igazságügyi szakértőkből és a témával foglalkozó tudományos szakemberekből tevődött össze. Szándékunknak megfelelően a konferencián hangsúlyt kaptak a téma azon komponensei, amelyek kihívást jelentenek a hatóságok számára és betekintést nyerhettünk az eredményes megoldásokba, valamint az új módszertani vívmányokba, amelyek megoldást jelenthetnek az eddig kevésbé hatékonyan megválaszolható kérdésekre.
  Visszajelzéseink alapján a modern kriminalisztika egyik legizgalmasabb kihívása, a szakértői bizonyítás kérdésköre értékes visszhangot keltett hallgatóságunkban; a büntetőjog-alkalmazás szereplői és az igazságügyi szakértők a gyakorlati tevékenységük során is hasznosítható gondolatokkal gazdagodtak, emellett együttműködésük fontossága is kiemelést nyert.


A program megtekintéséhez kattintson az alábbi ikonra:    flyer   

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.